DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Janek Adamiak z klasy  II B zajął 3 miejsce w konkursie z KRUS  ,,Bezpiecznie na wsi” Praca wykonana  pod kierunkiem Pani Urszuli Sitarz.