DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Wniosek należy: pobrać , wypełnić i dostarczyć do wychowawcy klasy. W przypadku gdy uczeń ubiega się o stypendium za  wyniki w nauce i stypendium  za wysokie osiągnięcia przedmiotowe, sportowe  lub artystyczne składamy 2 oddzielne wnioski.