DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1 września według  następującego porządku:

  • klasy 0-III  ulica Siedlecka 1 -godzina 10.00
  • klasy IV-VIII ulica Siedlecka 9 -godzina 9.00
  • Uczniowie klas V-VIII, którzy otrzymali stypendium Wójta Gminy Skórzec spotykanie o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej przy ul. Siedleckiej 9
  • Pozostałe klasy  spotkania  w salach według harmonogramu poniżej:

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

ULICA SIEDLECKA 1

0 a

9

p. Cielemęcka

0 b

12

p. Seremak

0 c

35

p. Walas

1 a

boisko szkolne  lub  16

p. Iwanek

1 b

boisko szkolne  lub   15

p. Susfał -Kowalczyk

2a

13

p. Karwowska

2b

18

p. Burakowska

2c

14

p. Duk-Czeluścińska

3a

17

p. Wiśniewska

3b

świetlica

p. Sitarz

3c

świetlica

p. Kluczek

ULICA SIEDLECKA 9

4a

13

p. Janowska

4b

10

p. Kryńska-Szostak

5a

12

p. Chromik

5b

21

p. Niciporuk

6a

32

p. A. Kowalczyk

6b

7

p. Piekart

7a

33

p. Redosz

7b

35

p. Barej-Woźniak

8a

36

p. K. Kowalczyk

8b

34

p. Surowiec

Spotkania odbędą się zgodnie z  reżimem sanitarnym określonym w wytycznych MEiN , MZ i GIS

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.