DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Prace wykonane przez uczniów z  klas siódmych. Temat GWIAŹDZISTA NOC inspirowany twórczością Vincentego Van Gogha wielkiego twórcę postimpresjonizmu. Uczniowie wiernie przekopiowali obraz malarza dodając swoją wrażliwość i fantazję. Nauczyciel: Marzena Grochowska