DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Prezentowane prace są twórczością uczniów z klas IV-VIII, wykonane w pierwszym półroczu nauki. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i wyobraźnią, podchodzą do proponowanego przez nauczyciela tematu. Na zajęciach wykorzystywano różne techniki, materiały, metody i narzędzia pracy. Działania plastyczne rozwijają u dzieci i młodzieży ciekawość, fantazję i wyobraźnię oraz kreatywność niezbędną do rozwoju osobowości młodego człowieka. Poprzez plastykę uczniowie przekazują własne odczucia i emocje, uczą się cierpliwości, samodyscypliny i samokontroli. Proszę obejrzeć Naszą Galerię. Czyż młodzi  artyści nie są zdolni?

Nauczyciel: Marzena Grochowska