DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Konkursie Recytatorskim im. Kornela Makuszyńskiego.
Eliminacje gminne w gminie Skórzec organizuje Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu.

REGULAMIN
• Uczestnicy prezentują się w jednej z trzech grup wiekowych:
uczniowie klas I – III szkół podstawowych
uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych
• Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.
• Komisje Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
• Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Konkursowa.
• Nagrody w poszczególnych etapach konkursu fundują ich Organizatorzy.

Konkurs przebiega w 4 etapach:
👉ELIMINACJE SZKOLNE – do 9 maja 2022 r. na terenie szkoły. Szkoła typuje trzech uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych lub miejskich. Po eliminacjach szkolnych należy skontaktować się z Gminną Biblioteką Publiczną w Skórcu, która wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Skórcu wyznaczą termin następnego etapu.
👉ELIMINACJE GMINNE do 16 maja 2022 r.
Komisja Konkursowa typuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych.
👉ELIMINACJE POWIATOWE – odbędą się w dniach 30 i 31 maja 2022 r. od godziny 10:00 w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
30 maja (poniedzialek) – wystąpią uczniowie klas I – III (I grupa wiekowa od godz. 10:00),
31maja (wtorek) – wystąpią uczniowie klas IV – VI (II grupa wiekowa od godz. 10:00)
i klas VII – VIII (III grupa wiekowa od godz. 12:00)
👉FINAŁ – 10 czerwca 2022 r., godz. 9.00 – Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6.

• W celu zgłoszenia do finału laureatów eliminacji powiatowych należy wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej mok.siedlce.pl – w zakładce Konkurs Recytatorski im.
K. Makuszyńskiego oraz załączyć wymagane zgody.

REGULAMIN ORAZ KARTA ZGŁOSZEŃ DOSTĘPNE NA STRONIE
https://mok.siedlce.pl/…/Konkurs-recytatorski-im-Kornela-Ma….

Eliminacje powiatowe:
http://www.reymontowka.art.pl/

Informacji udzielają:
– Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu
(Olga Gajo, e-mail: biblskor@op.pl, tel. 25 308 11 82),
– Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu
(Arkadiusz Dołęga, e-mail: gokskorzec@skorzec.eu),
– Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
(Małgorzata Czeredys-Bryńczak, tel. 25 794 31 01,
e-mail: makuszynski21@gmail.com)