DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Powstanie Warszawskie było największym niepodległościowym zrywem Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców  Europie. Rozpoczęte 1 sierpnia 1944 roku, na rozkaz Komendanta Głównego AK, generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, miało w założeniach trwać kilka dni, tymczasem zakończyło się dopiero po 63 dniach ciężkich walk. Poległo w nich ok. 10 tys. powstańców, 7 tys. uznano za zaginionych, 5 tys. było rannych. Zginęło także około 180 tys. ludności cywilnej. Wśród zabitych przeważała młodzież. Po kapitulacji miasto zostało niemal całkowicie zniszczone.