DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

W środę 10.05.2023 w naszej szkole  z udziałem WORD odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową dla klas czwartych oraz uczniów, którzy nie posiadają jeszcze karty. W egzaminie tym wzięło udział 54 uczniów.
Uczniowie klas czwartych, przez cały rok w ramach zajęć techniki, przygotowywali się do uzyskania karty rowerowej. Uczyli się na zajęciach technicznych przepisów ruchu drogowego, w szczególności wiadomości obejmowały:
 przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów,
zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
znajomość znaków drogowych pionowych i poziomych,
nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego
udzielanie pierwszej pomocy,
obsługa techniczna roweru.
W pierwszym etapie uczniowie zmagali się z testem teoretycznym. Test łatwy nie był, aby zdać należało uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi. Egzamin praktyczny, który obejmował  jazdę  na rowerze, okazał się dla uczniów łatwiejszy. Aby zdać  egzamin praktyczny należało zaliczyć przeszkody na prostym torze jazdy. Wszyscy uczestnicy zdali. Wszystkim, którym udało się przejść pozytywnie oba etapy – gratulujemy!  Do egzaminu uczniów przygotował  pan Mariusz Poślada.