DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Klasy siódme ostatnią pracą w tym roku zakończyły edukacje plastyczną w szkole podstawowej. Praca była nietypowa. bo płaszczyzna i narzędzia oraz technika wykonania odbiegała od dotychczas najczęściej stosowanych. Uczniowie podzieleni zostali na grupy, w których liderem była osoba uzdolniona plastycznie. Lider odpowiedzialny był za temat, podział pracy i sprawował pieczę nad całością. Tematy dotyczyły wypoczynku letniego, postaci z kreskówek a nawet chłopcy stworzyli logo klubu Naprzód Skórzec.  Praca przyniosła wiele radości i  satysfakcji  a efekty prezentujemy na zdjęciach. Nauczyciel odpowiedzialny Marzena Grochowska.