DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Skórcu  informuje, że  pracownicy  i emeryci  ubiegający  się   o przyznanie świadczeń  z pomocy socjalnej o dofinansowanie do wypoczynku letniego zorganizowanego we własnym zakresie od… do…  proszeni są  o dostarczenie  wymaganej dokumentacji do 31.05.2024 r.