DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Wydarzenia

Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację programu Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość.

Treść pisma

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie. Zgodnie z nowymi wytycznymi w  sprawie reżimu sanitarnego klasa 3a i 3b  mają lekcje  w budynku przy ulicy Siedleckiej 9  w salach 21 i 36.

 

 

  • Świetlica jest czynna od 7.00 do 17.00  przy  ul. Siedleckiej 9 od 7.00 do 14.30 i uczniowie są prowadzeni do budynku na ul. Siedleckiej 1
  • Rozkład jazdy  autobusu  pozostaje bez zmian

 

W dniach od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt:” Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” przeznaczonego dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych. Nagrodami w konkursie będą tablety a także wyjazd studialne dla dwóch najlepszych ekozespołów. . Konkurs korzysta z interaktywnych i zdalnych narzędzi edukacyjnych. Uczestnicy zmierzą się z dwoma zadaniami: w pierwszym trzeba wykonać projekt puzzli lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne. W drugim, trzeba zbudować makietę elektrosprzętu z materiałów recyklingowych, pamiętając o tym, żeby nie korzystać ze zdemontowanych urządzeń, ani ich części lecz z papieru, tektury, tworzyw sztucznych itp.. Następnie w makiecie trzeba oznaczyć substancje lub/i materiały, które są groźne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego, a także te, które są najbardziej drogocenne.

 

Informacja prasowa

 

21.12.2020 r. w oddziałach przedszkolnych ZSP w Skórcu odbyło się uroczyste kolędowanie.  Tego dnia zapanował radosny, świąteczny nastrój. Dzieci  z wychowawczyniami zaprezentowały  piękny, klimatyczny układ taneczny, zaśpiewały pastorałki oraz wszystkim złożyły najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Program przygotowały Barbara Cielemęcka i Urszula Seremak .

W dniu dzisiejszym uczennice klasy V A i VB zakończyły  słodkim akcentem tegoroczne treningi w ramach programu Szkolnego Klubu Sportowego . Dziewczynki uczestniczyły w spotkaniach od października tego roku. W programie zajęć  podstawą był ogólny rozwój fizyczny a w szczególności biegi krótkie i średnie. Efektem były wysokie miejsca podczas przełajowych biegów sztafetowych i indywidualnych (cztery w pierwszej siódemce w naszym powiecie). Uczennice wystąpiły w ostatnim tegorocznym czwartku lekkoatletycznym –  dwie z nich weszły na  podium . Obecnie w okresie zimowym dziewczynki poznawały grę w koszykówkę. Wierzymy że ponownie rozpoczniemy treningi po feriach. Zajęcia prowadził pan Karol Troć.