DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Nazwa pakietu Moodle jest skrótem od Modular Object-OrientedDynamic Learning Environment(modularne, zorientowane obiektowo dynamiczne środowisko nauczania). Ideą systemu jest założenie, że uczeń jest świadomym i aktywnym podmiotem, który samodzielnie tworzy swój własny system wiedzy, w oparciu o dostępne mu zasoby. Rola nauczyciela polega zaś przede wszystkim na formułowaniu problemów do samodzielnego rozwiązania i odpowiedniego motywowania uczniów.

 

KLIKNIJ  ABY WEJŚĆ NA MOODLE