DZIENNIK LIBRUS
POGODA
Ważne strony
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Opłaty za : 

  • wyżywienie w przedszkolu,
  • godziny dodatkowe w przedszkolu,
  • wyżywienie w  oddziałach 0-8

prosimy uiszczać przelewem lub  do intendentki w nieprzekraczalnym terminie do  05.09.2019 r.

Numer konta do wpłat: Bank Spółdzielczy w Siedlcach O/Skórzec 77 9194 0007 0055 0143 2000 0820