DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, z siedzibą w Strasburgu. W naszej szkole święto to miało kilka etapów, odbył się: konkurs na najpiękniejszy plakat w kategorii „Żart lub powiedzenie w języku obcym”, konkurs na plakat „Europejski Dzień Języków Obcych” oraz konkurs piosenki obcojęzycznej. Dopełnieniem tego święta był udział uczniów klas V b, VI a i VII b naszej szkoły w międzynarodowym projekcie ETwinning. W ramach tego projektu uczniowie wysyłali kartki z życzeniami do różnych szkół w Europie. W zamian i do naszej szkoły napłynęło wiele pocztówek oraz ręcznie wykonanych kartek od rówieśników z innych krajów. Językiem używanym w korespondencji był oczywiście język angielski z elementami naszych ojczystych języków. Udział uczniów w tym projekcie miał na celu doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim oraz zachęcenie do dalszej nauki, ponieważ niektórzy z naszych uczniów nawiązali przyjaźnie i zaczęli kontaktować się, np. z rówieśnikami ze Słowenii poprzez popularne komunikatory.  Projekt nasz otrzymał nawet specjalną odznakę . Współpraca międzynarodowa szkoły – projekty ETwinning: Dorota Piekart