DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r16.10.2017 r. odbyły się w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu  dwie równie uroczyste akademie. Przy ulicy Siedleckiej 1,  o godzinie 10.00, przedszkolaki i uczniowie klas młodszych zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Klasy starsze i gimnazjalne  uczciły dzień patrona edukacji przy ulicy Siedleckiej 9 o godzinie 12.30. Zaśpiewały solistki i chór szkolny, kabaret ,,Gimbuś” pokazał  szkołę w krzywym zwierciadle. Były nagrody dla zasłużonych pedagogów i pracowników obsługi od Wójta Gminy Skórzec i Dyrektora Zespołu, kwiaty i podziękowania. W uroczystościach wzięli udział:ks. proboszcz  Piotr Wojtyła, p. Anna Kamińska- Sekretarz Gminy Skórzec, p. Stanisław Kaliński – Wójt Gminy Skórzec, p. Danuta Myrcha – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. Akademię przygotowali:  p. Anna Iwanek, p. Iwona Dąbrowska, p. Sławomir Batok, oprawa plastyczna – p. Marzena Grochowska. Obsługa fotograficzna i filmowa-  uczniowie: Paulina Piekart, Ida Jastrzębska-Pypowska, Jakub Paciorek, Jakub Pietrasik, Bartosz Krasnodębski 

GALERIE ZDJĘĆ I FILMY