DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY
To jest nasza Ojczyzna.
To jest nasze być 
nasze mieć. 

      Jan Paweł II

 

 

11 listopada 1918 roku Polska po 123. latach  zaborów  oswobodziła się z więzów niewoli. W  rocznicę tamtych wydarzeń  uczniowie  naszej szkoły przedstawili montaż słowno-muzyczny, w którym jak w lustrze odbiły się losy polskiego narodu. Naród pozbawiony własnego państwa, rozdarty przez zaborców i intensywnie wynaradawiany, zachował mimo tych działań jedność i tożsamość. Polaków zamieszkujących zarówno ziemie etnicznie polskie, jak i tych, którzy żyli na terenach narodowo mieszanych, łączył wspólny język, świadomość narodowa oraz pragnienie utrzymania tradycji i obyczajów. Polska, wykreślona z mapy świata, pozostała w sercach i w myślach Polaków. Daremne jednak były próby wyzwolenia Ojczyzny – powstania zbrojne kończyły się przegraną   z przeważającymi siłami wroga. Mimo tragizmu historii Polacy nie tracili nadziei.  W montażu słowno-muzycznym  udział wzięli: harcerze chór i uczniowie naszej szkoły. Poetyckie  strofy i polskie pieśni patriotyczne w wykonaniu  chóru przypomniały drogę narodu do niepodległości.Uroczystość przygotowały panie : Edyta Surowiec, Sylwia Oknińska, Anna Iwanek, Iwona Dąbrowska dekorację wykonała p. Marzena Grochowska. Obsługa fotograficzna SKF: Paulina Piekart i Jakub Pietrasik. 

GALERIA ZDJĘĆ