DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Panuje powszechne przekonanie o kryzysie postaw patriotycznych. Jednak miłość Ojczyzny zajmuje niebagatelne miejsce w hierarchii naszych uczniów, co potwierdzili, przyjmując z entuzjazmem wiadomość o zorganizowaniu przez nauczycieli języka polskiego Szkolnego Konkursu Poezji Patriotycznej. Przed eliminacjami konkursowymi polonistki zapoznały uczniów z wieloma lirykami eksponującymi istotny dla polskiej poezji motyw patriotyczny. W dniu 9 listopada grupa 32 osób z ogromnym przejęciem recytowała wybrane przez siebie wiersze, a widownia z ogromną przyjemnością podziwiała wystąpienia utalentowanych recytatorów. Laureatami konkursu zostali: w kategorii klas IV-VI: I miejsce – Czeluścińska Wiktoria z kl. IV b, II miejsce – Stosio Joanna z kl. IV a, III miejsce – Surowiec Alicja z kl. IV a, Tkaczyk Alicja z kl. V a; w kategorii klasy VII – II i III gimnazjum: I miejsce – Cymbalińska Kinga z kl. III b, II miejsce – Jastrzębska Karolina z kl. III b, Karwowska Izabela z kl. VII a, III miejsce – Długosz Alicja z kl. III c. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami podczas uroczystej akademii. Konkurs zorganizowała p.Beata Janowska