DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Skórcu proszeni są o pobranie i wypełnienie wniosku zamieszczonego poniżej. Wnioski należy składać do sekretariatu  przy ulicy Siedleckiej 1. 

Wniosek o kontynuację edukacji przedszkolnej