DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Hymnem narodowym   rozpoczęła się w naszej szkole akademia z okazji rocznicy ogłoszenia Konstytucji 3 Maja.Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 1791 r. przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.  Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.  Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie. Akademia upamiętniająca  Konstytucję 3 Maja  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu odbyła się 04.05.2018 r. W akademii, przypominającej te ważne dla Rzeczypospolitej chwile, wzięli udział uczniowie z klasy 2c  pod opieką p. Sławomira Niciporuka. Występującym towarzyszył chór szkolny przygotowany przez p. Annę Iwanek i p. Iwonę Dąbrowską. Dekorację wykonała p. Alicja Spólnicka. Podczas uroczystości pan dyrektor Wojciech Zgorzałek  wręczył dyplomy uczniom za za udział w konkursie plastycznymo tematyce patriotycznej.

Galeria zdjęć