DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych Mazowiecki Kurator Oświaty zlecił przeprowadzenie konkursów Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Regulaminy, harmonogram, programy merytoryczne konkursów są dostępne na stronie MSCDN oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.