DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY
W czwartek 30 maja w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skórcu odbył się I Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej pod honorowym patronatem Wójta Gminy Skórzec. Celem zorganizowanego festiwalu było prezentowanie dziecięcych umiejętności wokalnych, rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych, a także kształcenie postaw akceptowanych społecznie. Zaproszenie do udziału przyjęły dzieci z okolicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Skórcu, Dąbrówce Ług, Dąbrówce Stany i Grali Dąbrowiźnie – łącznie 25 uczestników- solistów i zespołów. Po wysłuchaniu uczestników komisja konkursowa w składzie: – Anna Kamińska- przewodnicząca – Krzysztof Kuźma – Siostra Mariola Chrostowska – Marzena Grochowska – Wojciech Zgorzałek wyłoniła laureatów, doceniając sposób prezentacji utworu oraz ogólny wyraz artystyczny wystąpienia i przyznała następujące nagrody: I miejsce – Klaudia Dziewulska, odział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany II miejsce- Lidia Walas z Przedszkola Publicznego w Skórcu III miejsce- Zespół Misie z Przedszkola Publicznego w Skórcu Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Laureaci statuetki – złoty mikrofon oraz zaproszenie na występ 2 czerwca z okazji Dni Skórca. Nauczycielkom za przygotowanie dzieci podziękowania. W trakcie obrad komisji wszystkie dzieci bawiły się do znanych piosenek. Organizatorzy serdecznie dziękują dzieciom- za udział w festiwalu, rodzicom, a także wszystkim, którzy zechcieli podjąć inicjatywę. Za przygotowanie dzieci dziękujemy nauczycielkom – Annie Mlonek – Izdebskiej, siostrze Marioli Chrostowskiej, Edycie Weredzie, Natalii Kublik, Agacie Dąbrowskiej, Patrycji Dziewulskiej, Barbarze Cielemęckiej, Urszuli Seremak, Anecie Duk- Czeluścińskiej, Agnieszce Szostek. Za pracę w komisji – paniom Annie Kamińskiej, Marzenie Grochowskiej, siostrze Marioli Chrostowskiej, Panu Krzysztofowi Kuźmie oraz Wojciechowi Zgorzałkowi. Panu Jerzemu Długoszowi dziękujemy za objęcie patronatem honorowym I Gminnego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej oraz ufundowanie nagród. Za słodkie niespodzianki serdecznie dziękujemy Sklepowi Spożywczo – Przemysłowemu „U Joli”. Za pomoc w organizacji (nagłośnienie) dziękujemy Arkowi Dołędze. Organizator: Joanna Jastrzębska, Przedszkole Publiczne w Skórcu.