DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Opłaty za : 

  • wyżywienie w przedszkolu,
  • godziny dodatkowe w przedszkolu,
  • wyżywienie w  oddziałach 0-8

prosimy uiszczać przelewem lub w sekretariacie szkoły przy ulicy Siedleckiej 9 w nieprzekraczalnym terminie do  5 każdego miesiąca. Numer konta do wpłat: Bank Spółdzielczy w Siedlcach O/Skórzec 77 9194 0007 0055 0143 2000 0820