DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

W piątek, 10 stycznia 2020 roku klasy szóste naszego Zespołu wzięły udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez panią Justynę Woźniak z organizacji Nowa Perspektywa. Spotkanie dotyczyło profilaktyki uzależnień szczególnie od substancji  tytoniowych, które są furtką do kolejnych uzależnień.  Zajęcia zostały zorganizowane przez panie Monikę Zielińską i Urszulę Napiórkowską w ramach współpracy szkoły z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.