DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

  7 lutego 2020 r. we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego WORD w Siedlcach odbył się Szkolny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  Miał on na celu wytypować zespoły do konkursu Powiatowego spośród uczniów klas V – VIII. Uczniowie klas IV mogli lepiej przygotować się do egzaminu na kartę rowerową.  Szczególne podziękowania składamy pracownikowi WORD Panu Tomaszowi Grzymale, który dostarczył specjalistyczny tor przeszkód do jazdy rowerowej i przeprowadził test.  Dyrekcja szkoły dziękuje za bardzo dobrą współpracę WORD w Siedlcach.      Organizatorzy:  Urszula Napiórkowska   Krzysztof Wyrzykowski