DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078), z uwagi na brak gabinetów stomatologicznych w szkołach Gmina Skórzec zawarła porozumienie  w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” z siedzibą w Dąbrówce – Ług, ul. Garwolińska 2, 08-114 Skórzec.

Porozumienie w sprawie opieki stomatologicznej