DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu  wznawia swoją pracę od poniedziałku 11 maja 2020 r.  Rodzice, którzy zapisali dzieci na zajęcia opiekuńcze na terenie przedszkola, proszeni są o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa . Dodatkowo konieczne jest wypełnienie oświadczenia dla Rodzica, które jest niezbędne do przyjęcia dziecka do przedszkola! Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu przez obojga rodziców (opiekunów prawnych), należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy   zsp@zspskorzec.pl . W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 9, wrzucając do zamkniętej i zabezpieczonej skrzynki, znajdującej się w wejściu do budynku Oświadczenie należy  przesłać  do piątku – 08.05.2020 r. do godziny 10.