DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Skórcu  informuje, że  pracownicy  i emeryci  ubiegający  się   o przyznanie świadczeń  z pomocy socjalnej w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie zimowym  proszeni są  o dostarczenie  wymaganej dokumentacji do 30.11. 2020 r.