DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Cele konkursu:

 • Zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni, aktywności twórczej i kreatywności uczniów.
 • Stworzenie możliwości promowania własnych dokonań twórczych.

REGULAMIN KONKURSU:

 • Temat: Zdjęcie oznak wiosny w przyrodzie.
 • Kategoria wiekowa: uczniowie klas IV-VIII.
 • Kryteria oceny: zgodność z tematem, walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność. Obowiązują prace indywidualne. Ocenie nie będą podlegać prace grupowe.
 • Termin zgłaszania prac: do 28 marca 2021 r.

Zdjęcie należy przesłać na pocztę organizatorów konkursyszkolne@o2.pl

 • OCENA PRAC: Oceny zgłoszonych prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 • WYNIKI KONKURSU: Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28 marca 2021 r.
 • WYSTAWA PRAC: Przesłane prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prace pozostają do dyspozycji organizatora.
 • OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KONKURS: Monika Zielińska (biblioteka) i Urszula Napiórkowska (pedagog).