DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

W naszej szkole możliwe jest uzyskanie dokumentu elektronicznego – mLegitymacja.

Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną, jak legitymacja wydana w wersji papierowej lub w postaci plastikowej karty (e-legitymacji). Warunkiem wydania jest posiadanie  legitymacji w wersji fizycznej (papierowej). Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

  • potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
  • skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

Dzięki mLegitymacji można zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie  telefonu. Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne!

W celu uzyskania mLegitymacji należy:

  • pobrać wniosek ze strony internetowej szkoły (wniosek do pobrania), wypełnić (rodzic/opiekun ) i dostarczyć do sekretariatu,
  • wysłać zdjęcie w wersji elektronicznej  na  adres:  zsp@zspskorzec.pl (aktualne zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5MB i wymiarach minimum 500×600 px). Więcej informacji o zasadach prawidłowego zdjęcia do dokumentów.
  • zainstalować na urządzeniu mobilnym aplikację mObywatel ze sklepu Google Play lub App Store,
  • odebrać z sekretariatu szkoły  kod QR oraz kod aktywacyjny do aplikacji mObywatel (odbiór potwierdzić datą i podpisem w dokumentacji),
  • w usłudze Legitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.