DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Dzień 12 listopada, jest dniem  wolnym wolnym od zajęć dydaktycznych.  Dla klas I-VIII  będą  prowadzone   zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze  w świetlicy  przy ulicy Siedleckiej 1. Uczniowie, którzy zamierzają korzystać  tego dnia z obiadów proszeni są o zgłoszenie tej informacji do  wychowawcy klasy. Przedszkole i oddziały przedszkolne pracują zgodnie z planem zajęć.