DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY
  1. Od dnia 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia 2022r. ograniczone będzie funkcjonowanie szkoły, zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w klasach I-VIII realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Okres nauki zdalnej dotyczy 3 dni poprzedzających święta, od 20 do 22 grudnia 2021r. oraz 3 dni po świętach od 3 do 5 stycznia 2022r. . Dzień 7 stycznia jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Tego dnia będą prowadzone zajęcia opiekuńczo wychowawcze  w świetlicy przy ul. Siedleckiej 1.
  3. Ograniczenie nie dotyczy przedszkola i oddziałów przedszkolnych, które pracują bez zmian.
  4. W czasie nauki zdalnej dla uczniów klas I-III, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w tym czasie, na wniosek rodzica, szkoła umożliwia opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne.
  5. Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z nauczycielami wspierającymi i mogą prowadzone być konsultacje indywidualne lub grupowe z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas ósmych.
  6. Obowiązuje nadal dotychczasowy tygodniowy plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych.