DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Skórcu  informuje, że  pracownicy  i emeryci  ubiegający  się   o przyznanie świadczeń  z pomocy socjalnej w związku z dofinansowaniem wypoczynku letniego zorganizowanego we własnym zakresie w terminie od…. do….( 2 tygodnie)  proszeni są  o dostarczenie  wymaganej dokumentacji do 03.06. 2022 r.