DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Komisja konkursowa w składzie: Olga Gajo, Arkadiusz Dołęga, MonikaZielińska,  Sławomir Batok przeprowadziła eliminacje gminne 38. Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury  w Siedlcach i Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”. Eliminacje odbyły się w dniu 16 maja 2022 r. w  ZS-P w Skórcu. Przy ocenie recytatorów  komisja wzięła pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Organizatorem konkursu gminnego była p. Olga Gajo – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu. Do eliminacji powiatowych z naszej szkoły zostali zakwalifikowani uczniowie:

Klasy I – III

1. Kacper Pawlak

3. Łucja Myrcha

Klasy IV – VI

3. Piotr Chęciński

Klasy VII – VIII

3. Maria Świderska

Gratulujemy uczniom i  paniom, które przygotowały laureatów: Urszuli Sitarz, Marzenie Wiśniewskiej, Dorocie Barej-Woźniak.