DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

 Celem projektu jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość. Szkoły – jako instytucje kształcące dzieci i młodzież oraz ważne ośrodki opiniotwórcze – są właściwym miejscem, w którym tę wiedzę należy upowszechniać i pomagać społeczności lokalnej w identyfikacji i zrozumieniu problemów mających wpływ na jakość życia.

Szkoły zakwalifikowane do projektu  ESA zostaną wyposażone w mierniki służące do oznaczania jakości powietrza. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności. Uczniowie, wykorzystując dane archiwalne, mogą wykonywać pod kierunkiem nauczycieli własne badania i analizy w korelacji z czynnikami atmosferycznymi. Najważniejszym celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży, rodziców oraz dostarczenie narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli w obszarze ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

ZADANIE DLA UCZNIÓW

Stwórzcie kreatywną pracę na temat „Moja szkoła OSE w projekcie ESA dla OSE” (np. plakat, mem) z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych lub pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem; oryginalność i pomysłowość. Wszystkie szkoły, które przekażą prace zgodne z tematyką konkursu i zostaną pozytywnie zaopiniowane przez komisję konkursową, otrzymają 10 pkt.  Prace  w postaci plakatów składamy do pani Marzeny Grochowskiej lub pani Iwony Dąbrowskiej. Termin składania prac -13.06.2022 r. Komisja szkolna wybierze 1 pracę.

WIĘCEJ INFORMACJI