DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

W słoneczny czwartek, 9 czerwca 2022 r., na boisku piłkarskim „Naprzodu Skórzec” odbyła się I Spartakiada Przedszkolaka, w której uczestniczyły dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Skórcu oraz dzieci przedszkolne i grupy zerówkowe z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu. To inicjatywa UKS „Naprzód” Skórzec oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, która ma przede wszystkim integrować dzieci w wieku przedszkolnym. Zawody rozpoczęło uroczyste przywitanie przez organizatora spartakiady pana Wojciecha Zgorzałka oraz Wójta Gminy Skórzec Jerzego Długosza. W rywalizacji przedszkolaków udział wzięły drużyny składające się z dziewcząt i chłopców. W ramach spartakiady zespoły rywalizowały ze sobą w pięciu konkurencjach sportowych. Każda z drużyn podczas zawodów wykazała się wielkim zaangażowaniem i wysokim poziomem sprawności fizycznej. Na koniec Spartakiady przedstawiciele przedszkoli otrzymali z rąk pana dyrektora szkoły pamiątkowy puchar, a każdemu dziecku biorącemu udział w zawodach został wręczony medal. Dzień ten dostarczył dzieciom wielu pozytywnych wrażeń i z pewnością na długo zostanie w ich pamięci. Serdeczne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w pomoc przy organizacji zawodów.  Galeria zdjęć