DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY
  • Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty  -6 lipca (czwartek) od godziny 08.30  w sekretariacie szkoły.