DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r16.10.2023 r. odbyła się w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu   uroczysta akademia.  Uczniowie szkoły podstawowej zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Były nagrody dla zasłużonych pedagogów i pracowników obsługi od Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, kwiaty i podziękowania. Akademię przygotowali: p. Edyta Surowiec, p. Martyna Kluczek,p. Hanna Chądzyńska p. Iwona Dąbrowska, p. Anna Iwanek, oprawa plastyczna – p. Marzena Grochowska, p. Aleksandra Kurosad. Obsługa fotograficzna Adam Wereda, Alan Olszewski. GALERIA ZDJĘĆ