DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Sokrates

  • 17 – 19 maja – zajęcia stacjonarne klasa IV a, V a, VI a, VII a,
  •                         –  zajęcia zdalne – klasa IV b, V b, VI b, VII b, VIII a, VIII b
  • 20 – 21 maja – zajęcia stacjonarne – klasa IV b, V b, VI b, VII b
  •                         – zajęcia zdalne – klasa IV a, V a, VI a, VII a, VIII a, VIII b
  • 24 maja  – zajęcia stacjonarne klasa IV b, V b, VIII a, VIII b
  •                        – zajęcia zdalne – IV a, V a, VI a, VII a, VI b, VII b
  • 25 – 27 maja – egzamin ósmych klas ,  klasy IV – VII – zajęcia opiekuńczo-  wychowawcze w budynku ul. Siedlecka 1
  • 28 maja   – zajęcia stacjonarne – klasa VIII a, VIII b,  VI b, VII b
  •                        –  zajęcia zdalne – klasa IV a, V a, VI a, VII a, IV b, V b  

 

Sklep z zabawkami Maludas organizuje drugą edycje konkursu! Tym razem temat dotyczy troski o środowisko, a hasłem przewodnim jest: ,,Ziemia – planeta marzeń”. Dbanie o ekosystem staje się w świadomości wielu osób niezwykle ważne, bowiem z roku na rok środowisko ulega większej degradacji, dlatego warto edukować w tym zakresie dzieci od najmłodszych lat.

Co trzeba zrobić? Aby wziąć udział w konkursie, należy za pomocą dowolnej metody plastycznej przedstawić to, jak dbasz o środowisko. Segregacja śmieci, oszczędzanie wody, zakupy z torbą wielokrotnego użytku – dzieci mają wiele możliwości! A wszystko w trosce o Matkę Naturę.

Czytaj więcej…

Henryk Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej na Podlasiu. Najwcześniejszym utworem zapamiętanym przez pisarza, były, zgodnie z patriotyczną tradycją domu, Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza. Mały Henryk już w dzieciństwie chwytał za pióro, by spisywać „wiersze i utwory prozą”. Jednak, jak wspominał po latach „jako dziecko nie marzyłem o zawodzie wyłącznie  pisarskim”, ale pragnął zostać rycerzem. Literatura miała ogromny wpływ na plany i marzenia młodego Henryka, ponieważ zależnie od czytanej lektury  zmieniały się jego plany i marzenia. Czytając Robinsona Cruzoe Daniela Defoe, śnił o dalekich podróżach i niezwykłych przygodach. Poznając biografię Napoleon a Bonaparte. Zamieniał się w wielkiego wodza, który jednym skinieniem porywa za sobą tłumy. Okruchy tych chłopięcych marzeń odnajdujemy na kartach jego powieści.

Uczniowie naszej szkoły znają twórczość polskiego noblisty  przede wszystkim na podstawie omawianych w szkole lektur: W pustyni i w puszczy, Quo vadis, Latarnik. Do najwybitniejszych dzieł Sienkiewicza należy jeszcze zaliczyć Trylogię (Ogniem i mieczem, Potop i Pian Wołodyjowski). W bibliotece szkolnej można znaleźć nie tylko powieści Henryka Sienkiewicza ale również książki opowiadające o jego życiowi i twórczości.

Dnia 30 kwietnia 2021r. grupa 5-latków przybrała biało-czerwone barwy za sprawą przedszkolaków, którzy zaprezentowali patriotyczne stroje.

Grupa „Małych Odkrywców” z okazji Święta Flagi i Konstytucji 3 Maja przygotowała program artystyczny. Zapraszamy do obejrzenia!

Święto Pracy to międzynarodowe święto klasy robotniczej, które obchodzone jest rokrocznie 1 maja, począwszy od 1890 roku. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku. Wprowadzone zostało przez II Międzynarodówkę w celu upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago.  1 maja obchodzony jako Święto Pracy jest także katolickim Świętem Józefa Rzemieślnika. Proklamował je papież Pius XII 1 maja 1955 roku. Nadał w ten sposób religijne znaczenie obchodzonemu od 1890 roku świeckiemu Świętu Pracy. W tym dniu Kościół w sposób szczególny pragnie zwrócić uwagę na pracę ludzką, zarówno w aspekcie wartości chrześcijańskich, jak
i społecznych, ogólnoludzkich i narodowych.  1 maja jest też dniem wolnym od pracy w Norwegii, Słowacji, Słowenii, Szwecji czy Włoszech. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych 1 maja nie jest świętem pracy, mimo że powstało ono właśnie dla upamiętnienia wydarzeń w USA. Amerykanie tzw. Labor Day obchodzą w pierwszy weekend września.

Dzień Flagi to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Obchodzony jest 2 maja, bo właśnie tego dnia w 1945 roku polscy żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwony sztandar na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. Kolory flagi to odwzorowanie herbu, czyli wizerunku białego orła (ten kolor symbolizuje dobroć i czystość intencji narodu polskiego) w czerwonym polu (ta barwa jest symbolem patriotyzmu i władzy).

Konstytucja 3 maja została uchwalona 3 maja 1791 roku. Autorami Konstytucji byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. W dniu ustalenia Konstytucji przestaje istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce zostaje powołana Rzeczpospolita Polska. Święto Konstytucji obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 maja było zakazane we wszystkich zaborach, dopiero po I wojnie światowej kiedy Polska odzyskała niepodległość Święto zostało wznowione. Podczas II wojnie światowej w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej Święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1989 r. Święto Konstytucji 3 maja znów jest świętem narodowym, a od 2007 roku obchodzone jest również na Litwie.

Notatkę przygotowały uczennice klasy 8b: Oliwia Borkowska, Joanna Kornilak i Maja Kosyl. Gazetkę szkolną przygotowała  p. Monika Zielińska.

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Klasy IV-VIII do 16 maja br. pozostają bez zmian (kształcenie na odległość).

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50% / 50 %).

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkole.

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

230 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Według historyka prof. Henryka Samsonowicza, Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Jego zdaniem, Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 1918 r. i 4 czerwca 1989 r. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.

„Ustawa Rządowa (…) była przedmiotem podziwu światłych środowisk europejskich jako druga ustawa tego rodzaju na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, uchwalonej w roku 1787. Mimo jej unicestwienia pozostawiła ważne przesłanie dla Polaków na przyszłość, jak osiągać bez przemocy porozumienie w podstawowych dla dobra publicznego sprawach” – pisze prof. Piotr Ugniewski w artykule „Jak uchwalono Konstytucję 3 Maja”. (PAP)

23 kwietnia 2021r. przedszkolaki świętowały Światowy Dzień Książki. Tego dnia dzieci przyniosły do przedszkola swoje ulubione książki. Na początku była rozmowa o książkach, potem każde dziecko wypowiedziało się na temat przyniesionej przez siebie książki. Na koniec dzieci wysłuchały bajek z różnych stron świata.

 

Klasa III a przygotowała i zaprezentowała apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, który od dawna wpisuje się w kalendarz uroczystości szkolnych. Ma on na celu uzmysłowić wszystkim jak ważną rolę i znaczenie mają: Ojczyzna i Patriotyzm. Zapraszamy do obejrzenia. Opracowała p. Magdalena Susfał-Kowalczyk