DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Uncategorized

Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Skórcu  informuje, że  pracownicy  i emeryci  ubiegający  się   o przyznanie świadczeń  pomocy socjalnej  z powodu wzmożonych wydatków zimowych proszeni są  o dostarczenie  wymaganej dokumentacji do 03.12.2021 r. Wniosek do pobrania zamieszczony poniżej.

 

Dzień 4 czerwca, po Bożym Ciele, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.  Dla klas I-VIII  i oddziałów przedszkolnych będą prowadzone  tylko zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze  w świetlicy  przy ulicy Siedleckiej 1. Uczniowie, którzy korzystają  tego dnia z obiadów proszeni są o zgłoszenie tej informacji do  wychowawcy klasy.