DZIENNIK LIBRUS
POGODA
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu powstał 1 września 2017 r. Składa się z przedszkola i szkoły podstawowej. Jest placówką przyjazną, która zapewnia dobrą opiekę, rozwija talenty i skutecznie przygotowuje do dorosłości. Jesteśmy po to, aby wyposażać uczniów w wiedzę, umiejętności oraz postawy niezbędne do dalszego kształcenia. Naszym celem jest rozwijanie kreatywności, asertywności i wychowanie dzieci i młodzieży zgodne z wartościami chrześcijańskimi. Pielęgnujemy dziedzictwo kulturowe  oraz doskonalimy funkcjonowanie uczniów w społeczeństwie.


RODO- ZDALNE NAUCZANIE -UCZEŃ

RODO- ZDALNE NAUCZANIE – NAUCZYCIEL

Wpłaty elektroniczne za wyżywienie

Opłaty za :  wyżywienie w przedszkolu, godziny dodatkowe w przedszkolu, wyżywienie w  oddziałach 0-8 prosimy uiszczać przelewem lub w sekretariacie szkoły przy ulicy Siedleckiej 9 w nieprzekraczalnym terminie do  5 każdego miesiąca. Numer konta do wpłat: Bank Spółdzielczy w Siedlcach O/Skórzec 77 9194 0007 0055 0143 2000 0820


Opublikowano: 30.03.2020

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu informuje, iż w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego wszystkie dzieci zostały zostały przyjęte.


Komunikaty  Mazowieckiej Policji

Opublikowano: 26.03.2020

Egzamin próbny ósmoklasisty

Opublikowano: 26.03.2020

Na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, iż Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 •         30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 język polski;
 •         31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 matematyka;
 •         1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 języki obce nowożytne.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty


Opublikowano: 25.03.2020

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna online

dla społeczności Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Skórcu

Urszula Napiórkowska – pedagog szkolny

Poniedziałek- piątek- godz. 9.00- 15.00

kontakt przez librusa, messengera lub tel. 602150166


Kształcenie na odległość nowe regulacje prawne MEN

Opublikowano: 25.03.2020

MEN zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 – zapoznaj się!


Zawieszenie wpłat na wyżywienie

Opublikowano: 23.03.2020

W związku  z pandemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć  dydaktyczno- wychowawczych w szkole, informujemy aby nie uiszczać opłat za wyżywienie  za miesiąc kwiecień 2020 r. Dalsze informacje dotyczące wpłat będą podane po przywróceniu zajęć w placówce.


Zakończenie postępowania rekrutacyjnego

Opublikowano: 23.03.2020

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu informuje, iż w wyniku postępowania rekrutacyjnego do przedszkola wszystkie dzieci zostały przyjęte.


Opublikowano: 20.03.2020


APEL MAZOWIECKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Opublikowano: 18.03.2020

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r. – zapoznaj się!


Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola i szkoły

Opublikowano: 13.03.2020
 • W związku z pandemią koronawirusa informujemy, iż składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i szkoły odbywa się tylko drogą elektroniczną  na adres:  zsp@zspskorzec.pl. wniosek należy pobrać, wypełnić, zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na podany adres

Odwołanie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego UKS „Naprzód” Skórzec

Opublikowano: 13.03.2020

W związku  z epidemią koronawirusa  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS „Naprzód” Skórzec zostaje odwołane. 


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ZS-P w Skórcu

Opublikowano: 11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Więcej informacji na stronie MEN


Wizyta ks.biskupa Kazimierza Gurdy w ZS-P w Skórcu -10.03.2020 r.

Opublikowano: 10.03.2020

W ramach kanonicznej wizytacji parafii pw. Nawrócenia św.Pawła Apostoła w Skórcu,  10 marca 2020 r., odwiedził nas ks. biskup Kazimierz Gurda. Spotkanie z uczniami naszej szkoły odbyło się w sali gimnastycznej. Punktualnie o godzinie 13:00 Jego Ekscelencja w towarzystwie ks. proboszcza Piotra Wojtyły, Wójta Gminy Skórzec Jerzego Długosza i dyrekcji naszej szkoły przybył do sali, gdzie został entuzjastycznie powitany przez zgromadzonych tam uczniów, którzy  z chórem szkolnym odśpiewali pieśń „Bądź pozdrowiony, gościu nasz”. Dostojnego gościa przywitał Dyrektor ZS-P w Skórcu Wojciech Zgorzałek. Po części artystycznej  Jego Ekscelencja wygłosił krótkie przemówienie, w którym nawiązał do roli Chrystusa w naszym życiu. Na zakończenie  udzielił wszystkim zgromadzonym  pasterskiego błogosławieństwa. Galeria zdjęć


Zmiany w planie od 9 marca

Opublikowano: 8.03.2020

Odpowiedzialności nieletnich w świetle prawa

Opublikowano: 7.03.2020

6.03 uczniowie klas VI-VIII uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez asp.szt. Sławomira Stefaniaka z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach na temat „Odpowiedzialności nieletnich w świetle prawa”.  Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych informacji,m.in, że za wszystkie czyny karalne odpowiadają oni sami, natomiast ich rodzice muszą pokryć koszty zadośćuczynienia czy zniszczeń. Pan aspirant wiele czasu poświęcił uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, objaśniając wiele mitów. Informował także o konsekwencjach niewłaściwego poruszania się w cyberświecie – nękania, obrażania czy umieszczania zdjęć. Nasi uczniowie zadawali wiele ciekawych pytań. Spotkanie profilaktyczne zorganizowała p. Urszula Napiórkowska – pedagog szkolna.


Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS „Naprzód” Skórzec

Opublikowano: 6.03.2020

Działając na podstawie § 20 ust. 1 i 4  statutu Klubu Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Naprzód” Skórzec zaprasza wszystkich członków Klubu na  Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

Termin zebrania: 17.03.2020 roku, godz. 19:00 (I termin), 19:15 (II termin)
Zapraszamy:

 • Wszystkich pełnoletnich członków Klubu.
 • Pozostałe osoby ( rodziców, sympatyków)  – aby móc uczestniczyć w zebraniu
  z prawem wyborczym należy 
  dostarczyć trenerowi klubowemu lub innym osobom funkcyjnym uzupełnioną deklarację członka zwyczajnego Klubu  oraz wnieść opłatę na konto Klubu (najpóźniej do piątku 13 marca br.) w wysokości 20 zł za rok 2019 lub w dniu zebrania do godz. 18:55.
 • Przypominamy, że tylko członkowie zwyczajni, którzy opłacili składkę członkowską za rok 2019 mają prawo wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący.
 • Deklaracja członkowska klubu dostępna będzie na stronie  www.zspskorzec.pl ,   konto klubu BS Siedlce O/ Skórzec 11 9194 0007 0055 0491 2000 0010

Miejsce zebrania: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu ul. Siedlecka 9

 


Sukcesy w tenisie stołowym

Opublikowano: 3.03.2020

27 .02.2020  odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Tenisie Stołowym – kat. dzieci .  Drużyna dziewcząt  – Sylwia Rojek i Milena Obłoza zajęły II  miejsce  i awansowały na zawody Regionalne . Natomiast chłopcy Piotr Kowalczyk i Dawid Szczepanik zdobyli medale brązowe. Gratulacje dla uczniów i trenerów.

 

 

 


Olimpiada Franciszkańska

Opublikowano: 2.03.2020

W dniu 27 lutego trzech uczniów z klasy VIII a : Karol Okniński, Bartłomiej Burgs i Paweł Koper, reprezentowali naszą szkołę na diecezjalnym etapie XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Franciszkańskiej wiedzy o św. Maksymilianie Kolbe, która odbyła się w Siedlcach. Konkurs ten ma na celu popularyzowanie postaci św. Maksymiliana wśród dzieci i młodzieży oraz budzenie zainteresowania Pismem Świętym.  Uczestnicy Olimpiady na poziomie szkoły podstawowej (kl. 6-8) w tym roku musieli zapoznać się z książką Marii Kączkowskiej pt. „Ojciec Kolbe” oraz z Ewangelią św. Jana (J 1-11) i rozwiązać pisemny test. Cieszymy się, że laureatem tego etapu został Paweł Koper, który zajmując III miejsce, zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego.  Życzmy mu dalszych sukcesów.


Opublikowano: 1.03.2020

 

 


WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI 2020

Opublikowano: 1.03.2020

W dniu 27  lutego w tzw. „Ostatki”, odbyła się już po raz drugi w naszej szkole  ogólnopolska akcja „Wyślij pączka do Afryki”, wspierająca misje kapucyńskie w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej. Dzięki hojności sponsorów i rodziców oraz dzięki zaangażowaniu wielu nauczycieli i uczniów sprzedano ponad 1000 pączków, pozyskując w ten sposób na cele misyjne 2 200 zł.  Jak informują organizatorzy, w tym roku zebrane środki zostaną przeznaczony przede wszystkim na opiekę medyczną na misjach. Cieszymy się, że mogliśmy włączyć się wszyscy w to dzieło. W sposób szczególny dziękujemy szkolnemu wolontariatowi, dzieciom z koła misyjnego, drogim naszym partnerom i sponsorom: Panu Tomkowi Skórze, Pani Iwonie Radosz, Piekarni Baldwin, Cukierni Pszczółka, Pracowni Cukierniczej Państwa Weredów z Dąbrówki Ług,  a także wszystkim którzy odwiedzili nasze misyjne stoiska.

 


Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie

Opublikowano: 29.02.2020

Żołnierze Wyklęci, czyli bohaterowie, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Wiele lat zapomniani, od niedawna zaczęto ich należycie honorować. Od 2011 roku 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzimy 1 marca ze względu na to, że 1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie zostali straceni członkowie IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Pomysł ustanowienia święta w tym terminie wysunął ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka.


Sukcesy Chóru Szkolnego

Opublikowano: 29.02.2020

Chór Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu oraz duet Olga Jastrzębska –Pypowska i AlicjaDomańska w dniach 23, 24 stycznia 2020 roku, wzięli udział w XI Przeglądzie kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie. Nasz chór zdobył wyróżnienie w tym przeglądzie. 26 stycznia ten sam repertuar pokazaliśmy na XI Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie”, który organizowany był przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie, a odbywał się w Śmiarach.  Gratulujemy dzieciom i paniom: Iwonie Dąbrowskiej i Annie Iwanek, które prowadzą chór.


Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola i szkoły - harmonogramy rekrutacji

Opublikowano: 28.02.2020

 

 


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż autobusu szkolnego

Opublikowano: 26.02.2020

Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej

Opublikowano: 24.02.2020

W poniedziałek, 24 lutego, odbył się w naszym zespole Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej. Wzięli w nim udział uczniowie z klas IV-VIII. Uczestnicy samodzielnie wyszukiwali recytowane wiersze. Jury, w składzie Dorota Barej-Woźniak, Edyta Surowiec i Monika Zielińska, wybrało następujących zwycięzców:

Klasy IV-VI:

 • I miejsce – Lena Głuchowska z kl. IV a
 • II miejsce – Piotr Chęciński z kl. IV b
 • III miejsce – Maria Świderska z kl. V b

Klasy VII-VIII

 • I miejsce – Maja Kaczor kl. VII a
 • II miejsce Sebastian Sitarz kl. VII b
 • III miejsce – Dominika Koć kl. VII b

Zwycięzcy otrzymali nagrody i cząstkowe oceny celujące, a pozostali uczestnicy cząstkowe oceny bardzo dobre. Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

                                                                                                                                Nauczyciele języka polskiego


Ferie ze Zdrowo i Sportowo

Opublikowano: 21.02.2020

Ferie ze Zdrowo i Sportowo to akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci, aby pokazać im jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywności ruchowej. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. Służą temu zajęcia sportowe, które przeprowadzane są w zgłoszonych do projektu placówkach. W pierwszym tygodniu ferii w  Publicznym Przedszkolu w Skórcu wzmacnialiśmy poszczególne partie ciała oraz wydolność oddechową, kształtowaliśmy wytrzymałość i kondycję, poprawialiśmy ogólną sprawność fizyczną. Szanowni rodzice pamiętajcie o aktywnym wypoczynku, nie muszą to być narty. Można przecież spróbować : jazdy na  łyżwach, zabaw na  basenie, wspinaczki, trampoliny, pieszych wycieczek. Każda aktywność może być dla dzieci ciekawa, przyjemna i wesoła. Wszystko zależy od naszego nastawienia.

Galeria zdjęć

 


ZMIANY W PLANIE DLA KLAS IV-VIII OD 24.02.2020 R.

Opublikowano: 21.02.2020

24 lutego, w poniedziałek,uczniowie otrzymają za pokwitowaniem kluczyki do szafek ubraniowych. Procedura odbędzie się na 1 godzinie lekcyjnej. Uczniowie  dopiero po  otrzymaniu kluczyków  idą do szatni i przebierają się.


Szkolny Turniej BRD

Opublikowano: 12.02.2020

  7 lutego 2020 r. we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego WORD w Siedlcach odbył się Szkolny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  Miał on na celu wytypować zespoły do konkursu Powiatowego spośród uczniów klas V – VIII. Uczniowie klas IV mogli lepiej przygotować się do egzaminu na kartę rowerową.  Szczególne podziękowania składamy pracownikowi WORD Panu Tomaszowi Grzymale, który dostarczył specjalistyczny tor przeszkód do jazdy rowerowej i przeprowadził test.  Dyrekcja szkoły dziękuje za bardzo dobrą współpracę WORD w Siedlcach.      Organizatorzy:  Urszula Napiórkowska   Krzysztof Wyrzykowski

 


Opieka stomatologiczna nad uczniami

Opublikowano: 12.02.2020

Wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078), z uwagi na brak gabinetów stomatologicznych w szkołach Gmina Skórzec zawarła porozumienie  w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” z siedzibą w Dąbrówce – Ług, ul. Garwolińska 2, 08-114 Skórzec.

Porozumienie w sprawie opieki stomatologicznej


Świetlicowe święta

Opublikowano: 10.02.2020

Zimowe miesiące są na ogół szare, zimne i smutne. Ale są takie dni, kiedy każdemu robi się „cieplej na sercu”. To jest święto naszych kochanych Babć i Dziadków oraz Walentynki.  W świetlicy przy ulicy Siedleckiej 1 i 9 uczniom i opiekunom nie brakuje pomysłów. Namalowali portrety i wkomponowali w różnokolorowe kwiaty – tak powstała okolicznościowa  gazetka. Na świetlicowych stolikach, pod czujnym okiem nauczycieli uczniowie wykonywali ozdobne karty. Były różnokolorowe, piękne, mieniły się odcieniami brokatu. Młodzież natychmiast przygotowała wystawę.  Ostatni tydzień przed wyczekiwanymi feriami upływa w kolorach czerwonych, atmosferze przyjaźni i miłości. Z okazji Walentynek uczniowie zorganizowali „Walentynkową pocztę”. Do pięknej skrzyni wrzucane są kartki i serduszka. Na szkolnym kiermaszu są” karty walentynkowe, aniołki oraz serduszka z masy solnej. Wszystkim Pracownikom Szkoły, uczniom oraz Rodzicom życzymy dobrego wypoczynku i bezpiecznych ferii zimowych.

Wychowawcy Świetlicy

 


Koło Pierwszej Pomocy

Opublikowano: 5.02.2020

W szkole od września funkcjonuje Koło Pierwszej Pomocy. Grupa uczniów z klas 6 uczy się udzielać pomocy:  opatrywać rany, ewakuować rannych, reagować przy zadławieniach, omdleniach, zasłabnięciach, oparzeniach czy utracie przytomności. Ostatnio ćwiczyli układanie w pozycji bezpiecznej (pozycja boczna ustalona), zarówno z pleców jak i z brzucha oraz ocenę stanu poszkodowanego przy utracie przytomności. Wykonywali na fantomie RKO (resuscytację krążeniowo – oddechową). Uczniowie bardzo chętnie ćwiczą, zadają wiele pytań i po prostu zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną. Koło prowadzi p. Urszula Napiórkowska.

 


Bal karnawałowy 2020

Opublikowano: 4.02.2020

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć


GALERIA PRYMUSÓW I SEMESTRU

Opublikowano: 28.01.2020

Zakończyliśmy pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020. Liderką  szkolnego rankingu została Lena Błaszkiewicz z klasy IVb, wypracowała  najwyższą średnią ocen w  szkole podstawowej  – 5,45.  Rada Pedagogiczna wyróżniła 24 uczniów w klasach  I-III i 32 uczniów w klasach IV-VIII  , którzy otrzymali średnią ocen 4,75 i więcej. Zasłużyli oni na zaszczytny tytuł PRYMUSA. Gratulujemy!

Galeria prymusów klasy IV-VIII

Galeria prymusów klasy I-III

 


DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Opublikowano: 24.01.2020

 

 

 

 

 

 

24 stycznia 2020 r. w naszym przedszkolu zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym dniu dzieci zaprosiły do przedszkola swoje kochane babcie i dziadków. W trakcie uroczystości babcie, dziadkowie, rodzice oraz zaproszeni goście mogli podziwiać małe  pociechy w różnych formach artystycznych, takich jak: śpiew, tańce, recytacja wierszy, teatrzyk. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Na koniec części głównej dzieci zaśpiewały wspólnie „Sto lat”  dla  babć i dziadków. Następnie obdarowały swoich ukochanych gości upominkami.  Po części oficjalnej wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Można było zrobić wspólne zdjęcie w przedszkolnej fotobudce.

             To był wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy!

Galeria zdjęć


Plan lekcji na II semestr

Opublikowano: 18.01.2020

Older Entries »