DZIENNIK LIBRUS
POGODA
Ważne strony
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu powstał 1 września 2017 r. Składa się z przedszkola i szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi. Jest placówką przyjazną, która zapewnia dobrą opiekę, rozwija talenty i skutecznie przygotowuje do dorosłości. Jesteśmy po to, aby wyposażać uczniów w wiedzę, umiejętności oraz postawy niezbędne do dalszego kształcenia. Naszym celem jest rozwijanie kreatywności, asertywności i wychowanie dzieci i młodzieży zgodne z wartościami chrześcijańskimi. Pielęgnujemy dziedzictwo kulturowe  oraz doskonalimy funkcjonowanie uczniów w społeczeństwie.


Wpłaty elektroniczne za wyżywienie

Opłaty za :  wyżywienie w przedszkolu, godziny dodatkowe w przedszkolu, wyżywienie w  oddziałach 0-8 prosimy uiszczać przelewem lub w sekretariacie szkoły przy ulicy Siedleckiej 9 w nieprzekraczalnym terminie do  5 każdego miesiąca. Numer konta do wpłat: Bank Spółdzielczy w Siedlcach O/Skórzec 77 9194 0007 0055 0143 2000 0820


Świadczenia z pomocy socjalnej

Opublikowano: 20.11.2019
  • Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Skórcu  informuje, że  pracownicy  i emeryci  ubiegający  się   o przyznanie świadczeń  z pomocy socjalnej  proszeni są  o dostarczenie  wymaganej dokumentacji do 03.12. 2019 r.          

  Wzór wniosku o dofinansowanie i klauzula RODO


Pasowanie na pierwszaka 19.11.2019 r.

Opublikowano: 19.11.2019

 

 

 

 

 

 

W dniu 19 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość pasowania pierwszych klas. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności, które zostały ocenione gromkimi brawami. Następnie Pani wicedyrektor Dorota Miłkowska dokonała aktu pasowania. Pan Wójt Jerzy Długosz wręczył dzieciom dyplomy, a przedstawiciele Rady Rodziców – drobne upominki. Ślubowanie uczniów klas pierwszych to ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych uczniów, ale również dla rodziców. Pięknie śpiewane piosenki oraz z przejęciem recytowane wiersze, pozostaną na długo w naszej pamięci. Uroczystość została  przygotowana przez wychowawców klasy I a i I b Panią Marzenę Wiśniewską i Panią Urszulę Sitarz oraz nauczyciela wspomagającego p. Aleksandrę Kurosad

Galeria zdjęć


Programy stypendialne Caritas Diecezji Siedleckiej

Opublikowano: 17.11.2019

Drodzy rodzice!

Caritas Diecezji Siedleckiej informuje, że jest  prowadzony nabór do programów stypendialnych:

1)„Skrzydła”– mogą z niego skorzystać dzieci będące w wyjątkowo ciężkiej sytuacji losowej oraz mające utrudnioną sytuacje materialną.

2) „Dwa talenty”– wspiera utalentowane dzieci, których rozwijanie  ich pasji jest utrudnione przez sytuacje materialną rodziny.

Aby zgłosić się do programów należy:

  • wypełnić wniosek (dostępny u pedagoga szkolnego)
  • przygotować zaświadczenia (dochody rodziny z trzech ostatnich m-cy, przelicznik hektarów przeliczeniowych, dopłaty unijne, zasiłki, świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, świadczenia alimentacyjne oraz opinię księdza z parafii).

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie do 22 listopada u pedagoga szkolnego- Urszula Napiórkowska- gabinet przy ul. Siedleckiej 9.


Spotkanie autorskie

Opublikowano: 15.11.2019

W piątek, 15 listopada, w naszej szkole odbyło się spotkanie z panem Tomaszem Sobanią, dwudziestojednoletnim pisarzem. Jest on autorem takich książek Jak: „Speculo”, „Nowy świt” oraz „7 dni 300 km biegu”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas siódmych i ósmych. Pan Tomek opowiedział uczniom o swoich pasjach i realizowaniu marzeń. Zachęcał do wytrwałej pracy nieustannego dążenia do celów, które należy przed sobą stawiać. Nasz gość wiedzie bardzo aktywne życie. Nie tylko pisze książki, ale również felietony do gazety wydawanej w rodzinnej miejscowości, intensywnie uczy się języka hiszpańskiego, uprawia sport. W sierpniu bieżącego roku wyruszył z Zakopanego do Gdańska, by przebiec tę trasę i wspomóc chorą Dominikę.  Spotkanie dostarczyło wszystkim niezapomnianych wrażeń i zmotywowało do przeanalizowania swoich planów i marzeń.


Dzień Głośnego Czytania

Opublikowano: 13.11.2019

13 listopada 2019 r. uczniowie kl. III a  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu, zorganizowali Dzień Głośnego Czytania. Przygotowali „Magiczne Drzewo Słodziaków” i dekorację z plastikowych butelek np. stolik,  siedzenia, kwiaty. Wymyślili również stroje z folii i reklamówek. Stworzyli krainę z plastiku, którą nazwali  „Plastikowo”. Uczniowie zaprosili gości, którymi były dzieci ze oddziału przedszkolnego i przedszkola. Czytali im książkę ”Przyjaciele mogą wiele, magia z leśnej polany”, prezentowali swoje stroje i wspólnie posadzili  żołędzie w doniczkach wykonanych z butelek. Teraz  czekają na kiełkujące rośliny. Codziennie sprawdzają wilgotność gleby i nasłonecznienie.  Dzieci zaobserwowały, że plastik można zagospodarować, ale to prawdziwa natura dostarcza nam tlen i pozwala nam przetrwać.  Wszystkie przygotowania i wspomnienia  długo będą towarzyszyć w sercach uczniów. Dziękujemy naszym  gościom i ich wychowawcom za udział w tym spotkaniu. Wychowawca –Elżbieta Karwowska


Spotkanie z misjonarzem

Opublikowano: 13.11.2019

Decyzją papieża Franciszka październik 2019  był obchodzony w Kościele jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Wiązało się to z wieloma inicjatywami, które miały na celu przybliżać temat misji i budzić świadomość misyjną wśród wszystkich ludzi ochrzczonych. Również w naszej szkole z tej okazji rozpoczęło swoja działalność KOŁO MISYJNE dzieci klas II – III. W tygodniu misyjnym, w dniu 23 października odbyły się również we wszystkich klasach misyjne katechezy, które poprowadził misjonarz  ks. Tomasz Zieliński ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Ks. Tomasz opowiadał uczniom o swojej pracy w Afryce w Tanzanii, gdzie przebywał  przez  osiem lat. Uczniowie mieli okazję poznać afrykańską kulturę, warunki życia tamtejszej ludności oraz zobaczyć wiele ciekawych eksponatów takich jak np. sandały z  opon samochodu, ręcznie wykonane zabawki dzieci afrykańskich, narzędzia pracy pigmejów i wiele innych. Spotkanie to było ciekawą przygodą która przyczyniła się do poszerzenia horyzontów naszych uczniów i lepszego zrozumienia czym są misje. Katechezy zorganizowały p. Izabela Sadokierska i s. Sylwia Wójtowicz.

 


Wpłaty elektroniczne za wyżywienie

Opublikowano: 13.11.2019

Opłaty za : 

  • wyżywienie w przedszkolu,
  • godziny dodatkowe w przedszkolu,
  • wyżywienie w  oddziałach 0-8

prosimy uiszczać przelewem lub w sekretariacie szkoły przy ulicy Siedleckiej 9 w nieprzekraczalnym terminie do  5 każdego miesiąca. Numer konta do wpłat: Bank Spółdzielczy w Siedlcach O/Skórzec 77 9194 0007 0055 0143 2000 0820


Szkoła pamięta

Opublikowano: 12.11.2019

W imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do naszej akcji „Szkoła pamięta”, która miała swój finał w piątek, 25 października br. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności. DO AKCJI „SZKOŁA PAMIĘTA” PRZYŁĄCZYŁO SIĘ PRAWIE 1,3 MLN UCZNIÓW ORAZ 108 TYS. NAUCZYCIELI. OTRZYMALIŚMY W SUMIE 11 208 ZGŁOSZEŃ OD SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.

Łączę wyrazy szacunku

Anna Ostrowska – Rzecznik Prasowy MEN

W naszej szkole akcję koordynowały panie:  Urszula Napiórkowska i Monika Zielińska .   


Święto Niepodległości 2019

Opublikowano: 12.11.2019

11 listopada 1918 roku Polska po 123. latach  zaborów  oswobodziła się z więzów niewoli. W 101  rocznicę tamtych wydarzeń  uczniowie  naszej szkoły przedstawili montaż słowno-muzyczny, w którym jak w lustrze odbiły się losy polskiego narodu. Naród pozbawiony własnego państwa, rozdarty przez zaborców i intensywnie wynaradawiany, zachował mimo tych działań jedność i tożsamość. Polaków zamieszkujących zarówno ziemie etnicznie polskie, jak i tych, którzy żyli na terenach narodowo mieszanych, łączył wspólny język, świadomość narodowa oraz pragnienie utrzymania tradycji i obyczajów. Polska, wykreślona z mapy świata, pozostała w sercach i w myślach Polaków. Daremne jednak były próby wyzwolenia Ojczyzny – powstania zbrojne kończyły się przegraną   z przeważającymi siłami wroga. Mimo tragizmu historii Polacy nie tracili nadziei.  W części artystycznej  udział wzięli: przedszkolaki, harcerze , chór i uczniowie naszej szkoły. Uroczystość przygotowały panie: Monika Zielińska, Urszula Napiórkowska, Anna Iwanek, Iwona Dąbrowska, Edyta Wereda, Natalia Kublik, Joanna Jastrzębska, Barbara Cielemęcka, Urszula Seremak, Aneta Duk-Czeluścińska. Obsługa fotograficzna SKF: Paulina Piekart i Bartosz Magdziak. 

Galeria zdjęć


V Skórzecki Bieg Niepodległości

Opublikowano: 10.11.2019

9  listopada 2019 r. odbył się V Skórzecki Bieg Niepodległości zorganizowany przez:  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu, ,,Naprzód” Skórzec i Grupę Biegaczy ,,Skórzec Biega”. Celem tej sportowo-patriotycznej imprezy było uczczenie 101 rocznicy odzyskania niepodległości. O godzinie 11.11 biegacze odśpiewali hymn państwowy i ruszyli na Skórzecką 5. Pogoda typowo jesienna mgła, szaro i ponuro z przebłyskami słońca. Na  starcie w różnych kategoriach  wiekowych i dystansowych stanęło ponad 500 zawodników z całej Polski.  Organizacja biegu  połączyła społeczność  lokalną, w pracę zaangażowało się   około 100 osób. Pomysłodawcą i koordynatorem biegu jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu pan Wojciech Zgorzałek.  Zwycięzcą biegu głównego został Łukasz Żuk z Siedlec. Zawodnik przekroczył linię mety z czasem 17 minut 23 sekund. Wśród kobiet najlepsza była Beata Dąbrowska z Siedlec z czasem 20 minut 36 sekund.W uroczystości dekoracji zawodników  uczestniczył Wójt gminy Skórzec -pan Jerzy Długosz. Po dekoracji  i losowaniu nagród  biegacze i organizatorzy zjedli bigos i ciasto na stołówce szkolnej.  Dzięki  hojności  sponsorów zwycięzcom ufundowano nagrody pieniężne i pamiątkowe puchary. Wielkie podziękowania dla sponsorów za wsparcie imprezy. Obsługa fotograficzna i filmowa: Paulina Piekart, Dominika Pływacz, Bartosz Magdziak, Julia Rzewuska, Joanna Kornilak. 


Szkoła do hymnu

Opublikowano: 8.11.2019

Ponad 4 mln uczniów i 400 tys. nauczycieli z przeszło 20 tys. szkół w Polsce i za granicą o symbolicznej godzinie 11:11 wspólnie odśpiewało 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu”. Przedsięwzięcie to wspólna inicjatywa Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży. Do udziału w akcji zostały zaproszone wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe w Polsce oraz polskie szkoły za granicą. W naszej szkole 8.11.2019 o godzinie 11.11 odśpiewaliśmy cały hymn. Śpiewały: przedszkolaki, dzieci z nauczania początkowego, uczniowie klas IV-VIII, pracownicy i nauczyciele naszej placówki. Narodowe śpiewanie zorganizowały panie: Anna Iwanek i Iwona Dąbrowska.

 


Mamy Niepodległą!

Opublikowano: 8.11.2019

 

 

 

 

 

 

Już po raz czwarty nasza szkoła wzięła udział w inicjatywie organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – Mamy Niepodległą!  jest to akcja społeczna skierowaną do wszystkich, bez względu na wiek czy poglądy i zainteresowania. Pocztówka, zmniejsza dystans między nadawcą a odbiorcą, promuje radosne świętowanie uwalniające pozytywne emocje.Ta akcja to promocja nowoczesnego patriotyzmu, integracja społeczności lokalnej, a przede wszystkim prawie 300 wysłanych życzeń i uśmiechów na twarzach ich odbiorców. Akcję zorganizowały panie Urszula Napiórkowska i Monika Zielińska, a kartki wysyłali uczniowie klas II – VIII z wychowawcami.

 


DNI GŁOŚNEGO CZYTANIA W  NASZEJ SZKOLE!

Opublikowano: 7.11.2019

Akcję przygotowały i przeprowadziły w dniach 30 października  i 4 listopada 2019 r. Gangowe Słodziaki- czyli klasa 3 B i panie: Jolanta Burakowska i Anna Stankiewicz. Było dużo pracy, zabawy, prób… ale po kolei! Przez kilka dni zbieraliśmy śmieci. Tak! Śmieci! Butelki, dziurawe piłki, gazety, pudełka, itp. Nie sądziliśmy, że można z nich wykonać takie cuda! Posłużyły nam do dekoracji. Stare, wypchane gazetami piłki i bańki oklejone bibułą zmieniliśmy w postacie Słodziaków. Z pudełek zrobiliśmy stół, krzesła, drzewa, pojemniki na odpady i nawet tort na przyjęcie! Takiej dekoracji nie mogliśmy pozostawić dla siebie! Nauczyliśmy się pięknie czytać, zrobiliśmy stroje- pomogli rodzice i panie- i zaprosiliśmy na  opowieści z Leśnej Polany, naszych młodszych kolegów ze szkoły i przedszkoli, którzy jeszcze nie potrafią czytać. Słuchali jak zaczarowani! Przy okazji zapoznaliśmy ich z zasadami segregacji odpadów, dbania o czystość środowiska oraz nauczyliśmy, jak  chronić lasy i ich mieszkańców- przyjemne z pożytecznym! To była super przygoda

 

 


Czyste Mazowieckie

Opublikowano: 5.11.2019

Dnia 5.11. uczniowie klas VIIa i VIIb i VIIIa wzięli udział w szkoleniu w ramach Edukacyjnego Projektu Ekologicznego „Czyste Mazowieckie”- Uczniowie wysłuchali prelekcji prowadzonej przez pracownicę Wojewody Mazowieckiego, obejrzeli film i prezentację. Spotkanie było bardzo ciekawe, młodzież dowiedziała się wielu ciekawych informacji o smogu, zanieczyszczeniu powietrza, segregowaniu śmieci oraz kategorycznym zakazie palenia w piecu śmieciami oraz ile te śmieci się rozkładają w glebie jeżeli nie są ponownie wykorzystywane.


Amerykanie w naszej szkole

Opublikowano: 3.11.2019

W dniach od 7 do 25 października gościli w naszej szkole Amerykańscy wolontariusze z międzynarodowej organizacji Global Volunteers. Celem ich przyjazdu była pomoc w nauce języka angielskiego. Margot Hinke i Duane Besso stali się „żywą lekcją” tego języka, bo kto inny, jak nie native speakerzy zaprezentują lepiej swój język i kulturę. Wolontariusze przede wszystkim ćwiczyli umiejętności komunikacyjne z uczniami, opowiadali o swoim kraju, o symbolach narodowych, z kolei nasi uczniowie przedstawiali swoje rodziny, mówili o zainteresowaniach i swoim kraju. Zdarzało się, że lekcja mijała w okamgnieniu i zawsze pozostawał niedosyt, że „jeszcze nie powiedzieliśmy im o tym i o tym…”. Bardzo ciekawymi zajęciami okazały się te, omawiające elementy historii Stanów Zjednoczonych, prezentujące sylwetki najsławniejszych prezydentów amerykańskich, początki istnienia kraju, wojnę o niepodległość, niewolnictwo, czy wojnę domową oraz wszelkie gry językowe. W ramach ogólnopolskiej akcji czytania dzieciom, Ms Hinke i Duane również czytali naszym uczniom literaturę amerykańską, co również było niecodziennym wydarzeniem. Dopełnieniem czytanej literatury była nauka tradycyjnych amerykańskich piosenek. Uczniowie bardzo szybko uczyli się nowego tekstu oraz wspólnie śpiewali piosenki. Cieszymy się, że wizyta Amerykanów została też miło przyjęta wśród dyrekcji naszej szkoły oraz nauczycieli, którzy również mieli okazję porozmawiania po angielsku. Pan dyrektor obdarował naszych gości wieloma prezentami związanymi z naszą gminą oraz Klubem Piłkarskim „Naprzód Skórzec”. Poza lekcjami, amerykańscy wolontariusze zobaczyli również Sanktuarium Krzyża Świętego, Ochotniczą Straż Pożarną w Skórcu oraz mieli okazję gościć na ognisku klasy IV b w Chlewiskach (Reymontówce). Wspólnie spędzony czas na długo pozostanie w naszej pamięci…


Konkurs na najładniejszy różaniec

Opublikowano: 2.11.2019

Miesiąc październik to miesiąc modlitwy różańcowej.  W związku z tym w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Skórcu został zorganizowany konkurs na najładniejszy różaniec . Organizatorami konkursu były:  p. Izabela Sadokierska  i  s. Sylwia Wójtowicz. Konkurs obejmował  trzy kategorie wiekowe: klasy  0 – III , IV- VI , VII – VIII. Do konkursu przystąpiło ponad  90 uczestników.  Różańce były wykonane z różnych materiałów. Uczniowie wykazali się niezwykłą inwencją , pomysłowością i kreatywnością. Nagrody  ufundował  Ks. Proboszcz Piotr Wojtyła. W klasach 0 – III pierwsze miejsce zdobył  różaniec  Aleksandry Gniazdek z kl.3 b, II miejsce – zajęła Lena Sawko z kl. 2a, a trzecie Wiktor Świderski  z O c .W klasach IV – VI pierwsze miejsce zdobyła Julita Kopczyk z kl. 5a, II miejsce Ala Domańska z kl. 5 b i trzecie Julia Chromińska z kl. 5 b. W klasach VII- VIII pierwsze miejsce zdobyła Nikola Lewandowska z kl. 7 a., drugie  Kacper Kępkowicz z kl. 7 a  i trzecie Michał Jastrzębski z klasy 8a. Wszyscy uczestnicy otrzymali 6 z religii, dyplomy i nagrody pocieszenia, gdyż każda praca zasługiwała na wyróżnienie.  Dziękujemy  Wam za pomysłowość  i  zaangażowanie .

 

 


XIX Dzień Papieski

Opublikowano: 25.10.2019

W naszej szkole 24 października obchodziliśmy XIX Dzień Papieski. Tegorocznym hasłem tego dnia były słowa: Wstańcie, chodźmy! Wysłuchaliśmy  wtedy słuchowiska o Świętym Janie Pawle II przygotowanym przez  s. Sylwię Wójtowicz z klasą VII i włączyliśmy się w akcję wspierania Dzieła Nowego Tysiąclecia przez przygotowanie kiermaszu ciast domowych. Kiermasz ten został przeprowadzony w obydwu budynkach naszej szkoły.  Dzieło Nowego Tysiąclecia wspiera młodzież zdolną z ubogich rodzin fundując im stypendia. Jesteśmy wdzięczni Rodzicom i Dzieciom, którzy upiekli ciasta na kiermasz związany z tym wydarzeniem. Dziękujemy również   małym wolontariuszom z klas III i starszym z klas VII , którzy czuwali nad przebiegiem akcji. W kiermaszu tym udało nam się zebrać  2944 złote na stypendia dla młodzieży. Wszystkim uczestnikom akcji składamy serdeczne Bóg Zapłać.


Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 24.10.2019

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu informuje, że są przyjmowane oferty na  dostawę sprzętu TIK, mebli i wyposażenia  pracowni językowej


Jesień wcale nie jest taka nudna...

Opublikowano: 23.10.2019

Lubicie jesień? My „świetliczaki” bardzo.  Po pierwsze za piękne kolory, które zachęcają nas do tworzenia prac plastycznych. Po drugie cieszymy się ze spacerów, ponieważ możemy znaleźć wiele „jesiennych skarbów”. Po trzecie nie ma jak jesienne słońce, przed nadejściem długiej zimy. Po czwarte nawet jeśli podczas zabawy trochę nabałaganimy, chętnie po sobie sprzątamy. Mogłabym tak jeszcze długo wymieniać, ale spójrzcie sami i może polubicie tę porę roku razem z nami. 

POZDRAWIAMY WYCHOWAWCY ŚWIETLICY.
P. s. Zapominalskim z klas 0-III przypominam o konkursie plastycznym (szczegóły na tablicy informacyjnej).


Programowanie w języku Scratch

Opublikowano: 23.10.2019

W dniach 07.10.2019 – 18.10.2019 w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania #Codeweek uczniowie klas IV – VIII naszej szkoły  pod kierunkiem nauczyciela informatyki Mariusza Poślady programowali w języku Scratch. Tworzyli oni aplikacje, gry i prezentacje w Scratch na lekcjach informatyki oraz w domu. Prace są udostępnione i można je używać oraz podziwiać w środowisku Scratch. Europejski Tydzień Kodowania to oddolna inicjatywa, w ramach której świętujemy kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę poprzez programowanie i inne działania związane z technologią. Główną ideą stojącą za wydarzeniem jest promowanie programowania poprzez pokazywanie młodzieży i dorosłym sposobów na realizację pomysłów przy pomocy kodu, rozwiewanie wątpliwości i mitów otaczających te umiejętności oraz gromadzenie zmotywowanych jednostek w celu wspólnej nauki.

 


Dzień skupienia dla klas ósmych w Pratulinie

Opublikowano: 22.10.2019

W dniu 18 października uczniowie klas ósmych przeżywali swój dzień skupienia w Pratulnie. Jest  to nowa inicjatywa, zaproponowana przez pasterza diecezji młodym ludziom , przygotowującym się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami szkół z Grali, Dąbrówki Stany, Gołąbka i Żelkowa nawiedzili miejsce męczeńskiej śmierci Unitów Podlaskich i zapoznali się z historią tego wydarzenia, sięgającego roku 1874. W programie dnia znalazły się konferencja, droga krzyżowa i Eucharystia. Dzień skupienia poprowadził dla naszej młodzieży  ks. Sławomir Szypulski  egzorcysta z Białej Podlaskiej. Wyjazd zorganizowany został przez ks. Grzegorza Reissa duszpasterza dzieci i młodzieży w parafii Skórzec przy współpracy katechetów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Współpraca międzynarodowa ETwinning

Opublikowano: 22.10.2019

W roku szkolnym 2019 / 2020 klasa IV b po raz kolejny wzięła udział w międzynarodowym projekcie ETwinning z zaprzyjaźnioną szkołą podstawową w Portugalii. Uczniowie napisali pocztówki do swoich rówieśników z informacjami o sobie i pozdrowieniami. Celem współpracy jest korespondencja listowna i wymiana pocztówek pomiędzy uczniami. Obecnie czekamy na pocztówki ze szkoły w Portugalii.


,,Mały Książę" i ostre strzelanie na ,,Dragonie"

Opublikowano: 18.10.2019

W środę, 16 października, klasa VII b wyjechała na wycieczkę do Siedlec. Harmonogram wycieczki był bardzo urozmaicony. Swój pobyt w pobliskim mieście rozpoczęliśmy od wizyty w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i zwiedzenia wystawy pt. Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia” oraz wysłuchania prelekcji dotyczącej chorób powodowanych przez kleszcze. Następnie spacerkiem przez park udaliśmy się do Centrum Kultury i Sztuki i obejrzeliśmy spektakl pt. „Mały Książę” przygotowany przez siedlecki Teatr Es. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta na strzelnicy „Dragon”, gdzie odbyły się zajęcia praktyczne ze strzelania z broni pneumatycznej – karabin pneumatyczny 4,5 mm i KBKS 5,6 mm. Wycieczkę z okazji Dnia Chłopaka zorganizowały panie: Monika Zielińska i Urszula Napiórkowska. W teatrze była z nami również klasa VII a, której wyjazd na spektakl zorganizowała pani Dorota Barej – Woźniak przy współpracy pani Agnieszki Witkowskiej. Galeria zdjęć

 


Dzień Edukacji Narodowej 2019 r.

Opublikowano: 15.10.2019

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r15.10.2017 r. odbyła się w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu   uroczysta akademia. Przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Były nagrody dla zasłużonych pedagogów i pracowników obsługi od Wójta Gminy Skórzec i Dyrektora Zespołu, kwiaty i podziękowania. W uroczystościach wzięli udział: p. Jerzy Długosz – Wójt Gminy Skórzec, p. Artur Jastrzębski-Pypowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Skórcu. Akademię przygotowali: p. Dorota Barej-Woźniak p. Anna Iwanek, p. Iwona Dąbrowska, oprawa plastyczna – p. Marzena Grochowska. Obsługa fotograficzna i filmowa-  Paulina Piekart

Galeria zdjęć


I Ogólnopolski Przegląd Pieśni Poświęcony Żołnierzom Niezłomnym

Opublikowano: 14.10.2019

Nasi uczniowie : Alicja Domańska, Olga Jastrzębska-Pypowska i Sebastian Sitarz reprezentowali Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu w I Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Poświęconym Żołnierzom Niezłomnym w Sokołowie Podlaskim. Zaprezentowali dwa utwory a capella: „Balladę o rotmistrzu Pileckim” oraz „Miejcie nadzieję”. Nasze trio znalazło się w gronie laureatów i wyróżnionych tego przeglądu. Gratulujemy uczniom i paniom: Iwonie Dąbrowskiej i Annie Iwanek.

 


V Skórzecki Bieg Niepodległości

Opublikowano: 13.10.2019


80.rocznica września 1939 r.- pokaz historyczny.

Opublikowano: 7.10.2019

7.10.2019 r.  uczniowie naszej szkoły byli  uczestnikami niezwykłej lekcji historii. Wysłuchali  opowieści na temat walki Polaków we wrześniu 1939 r. i wydarzeń związanych z II wojną światową. Grupa Patriotic przeprowadziła dla nas pokaz historyczny. Uczniowie mieli możliwość dotknąć, obejrzeć oraz dopytać o wszystkie rekwizyty jakie grupa przywiozła. Wiele radości sprawiło przymierzanie mundurów noszonych przez polskich żołnierzy oraz trzymanie broni używanej w walce. Spotkanie było ciekawą lekcją historii. Pokaz zorganizował p. Sławomir Batok

 

Galeria zdjęć


Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skórcu otrzymał mobilną pracownie internetową

Opublikowano: 4.10.2019

Informujemy, że Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu #OSE Wyzwanie dokonała rozstrzygnięcia i przyznała nagrody. Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski, najliczniej z województwa mazowieckiego i lubelskiego. Nagrodą w Konkursie #OSEWyzwanie są mobilne pracownie multimedialne, dzięki którym szkoły będą mogły prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych.Udział w konkursie mogły wziąć szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Nasz szkoła  przystąpiła do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła szkoła wysłała na konkurs  pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Autorką pracy jest Paulina Piekart z klasy VII b. Szansę na wygraną zwiększała deklaracja  szkoły do do udziału w  programach: OSE Hero oraz CodeWeek.

 


Pani Katarzyna Kowalczyk odznaczona przez Ministra Środowiska

Opublikowano: 4.10.2019

Pani Katarzyna Kowalczyk, nauczycielka przyrody i biologii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu, została uhonorowana odznaczeniem Ministra Środowiska ,, Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” za propagowanie przyrody i krzewienie postaw  proekologicznych wśród dzieci  i młodzieży. Uroczystość  miała miejsce 3 października 2019 r. w Ministerstwie Środowiska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 


Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe

Opublikowano: 1.10.2019

01.10.2019 w Siedlcach nad zalewem odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe. Naszą szkołę reprezentowały 3 sztafety i wszystkie 3 uzyskały awans do zawodów regionalnych. 

 


Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne

Opublikowano: 1.10.2019

W dniu 26.09.2019 w Siedlcach odbyły się Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne. Reprezentacja naszej szkoły z klas 4-8 startowała w różnych konkurencjach lekkoatletycznych. Drużynowo zajęliśmy 10 miejsce na 50 startujących szkół zdobywając puchar. Indywidualnie medale zdobyli :Karpińska Karolina -srebro -pchnięcie kulą, Olszewski Kornel -srebro -bieg na 600 m,Dołęga Mikołaj -srebro -bieg na 100 m, Krasnodębski Piotr -brąz -bieg na 300 m, Żelichowska Michalina -brąz -bieg na 600 m, Posiadała, Duber, Wiącek, Krasnodębski -brąz -sztafeta 4×100, Redosz Mateusz 4 miejsce skok w dal.

 


Bezpieczna droga do szkoły

Opublikowano: 1.10.2019

Dnia 1.10.19 r. uczniowie nasze szkoły spotkali się z pracownikiem WORD Siedlce, panem Tomaszem Grzymałą, w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły” Uczniowie usłyszeli wiele cennych informacji dotyczących bezpieczeństwa na drodze. Zostali uczuleni na konieczność noszenia odblasków. Oglądali w specjalnym urządzeniu w  jaki sposób widzi kierowca osobę z odblaskiem. Przedszkolaki oraz uczniowie klas 0 otrzymali odblaskowe pluszaki, uczniowie klas I odblaski. Tematyka została omówiona w klasach I-VII i grupach przedszkolnych. Prelekcje zorganizowała p. Urszula Napiórkowska.

Galeria zdjęć


Ognisko kl.III a

Opublikowano: 1.10.2019

Dnia 28.09.2019 r. uczniowie kl. IIIa wraz z wychowawczynią zorganizowali spotkanie integracyjne przy ognisku. Uczestniczyli również w grze terenowej pt. „Co wiesz o lesie?”. Sobotnie popołudnie spędzili aktywnie na świeżym powietrzu podziwiając piękno jesiennej przyrody. Wychowawca – Elżbieta Karwowska


Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2019/2020

Opublikowano: 1.10.2019

Istotne zmiany w bieżącym roku szkolnym:
 – Na etapie szkolnym pozostaje próg minimum 80% punktów możliwych do zdobycia aby zakwalifikować się do etapu rejonowego.
 – Na etapie rejonowym został obniżony próg do minimum 85% punktów możliwych do zdobycia aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego.
 – Na etapie wojewódzkim pozostaje próg minimum 90% punktów możliwych do zdobycia aby uzyskać tytuł laureata.


Dzień Chłopaka na świetlicy szkolnej

Opublikowano: 30.09.2019

30 września, w świetlicy szkolnej przy ul. Siedleckiej 1, uroczyście świętowaliśmy „Dzień Chłopaka”. Dziewczęta z niecierpliwością czekały na to wydarzenie, ponieważ wspólnie z nauczycielami przygotowały dużo atrakcji. Najpierw nasi koledzy musieli wykazać się sprytem w jedzeniu jabłek.  A dlaczego sprytem? -jabłka były przywiązane na sznureczkach, a ręce chłopców splecione za ich plecami. W tej konkurencji zwycięzcami byli: Aleks i Bartek z kl. III b. Następnie chłopcy próbowali swoich możliwości w pompowaniu balonów, z wielkim hukiem wygrał Staś i Bartek z kl. III b oraz Olaf z kl. II a. Tego dnia dziewczynki wcieliły się w rolę modelek. Przebrały się w piękne i różnorodne stroje, ale pokaz mody nie byłby tak udany gdyby nie nasi koledzy, którzy niczym profesjonaliści wykonali doskonały makeup. Nie mogło zabraknąć poczęstunku dla naszych milusińskich oraz muzyki i wspólnego tańca. Wszystkim dziękujemy za świetną zabawę.

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY


Older Entries »