DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu powstał 1 września 2017 r. Składa się z przedszkola i szkoły podstawowej. Jest placówką przyjazną, która zapewnia dobrą opiekę, rozwija talenty i skutecznie przygotowuje do dorosłości. Jesteśmy po to, aby wyposażać uczniów w wiedzę, umiejętności oraz postawy niezbędne do dalszego kształcenia. Naszym celem jest rozwijanie kreatywności, asertywności i wychowanie dzieci i młodzieży zgodne z wartościami chrześcijańskimi. Pielęgnujemy dziedzictwo kulturowe  oraz doskonalimy funkcjonowanie uczniów w społeczeństwie.


RODO- ZDALNE NAUCZANIE -UCZEŃ

RODO- ZDALNE NAUCZANIE – NAUCZYCIEL

Wpłaty elektroniczne za wyżywienie

Opłaty za :  wyżywienie w przedszkolu, godziny dodatkowe w przedszkolu, wyżywienie w  oddziałach 0-8 prosimy uiszczać przelewem lub w sekretariacie szkoły przy ulicy Siedleckiej 9 w nieprzekraczalnym terminie do  5 każdego miesiąca. Numer konta do wpłat: Bank Spółdzielczy w Siedlcach O/Skórzec-  77 9194 0007 0055 0143 2000 0820

Konto Rady Rodziców dla przedszkola i szkoły podstawowej

 Bank Spółdzielczy w Siedlcach O/Skórzec-12 9194 0007 0057 5700 2000 0010

REKRUTACJA DO  SZKOŁY I PRZEDSZKOLA- WZORY WNIOSKÓW


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Opublikowano: 23.05.2022

W dniach 24, 25, 26 maja 2022 roku zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty wg harmonogramu:

  • z języka polskiego 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9.00 – 120 minut (możliwość wydłużenia do 180 minut)
  • z matematyki 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9.00 – 100 minut (możliwość wydłużenia do 150 minut)
  • z języka angielskiego 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9.00 – 90 minut (możliwość wydłużenia do 135 minut)

Uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły w dniach egzaminów najpóźniej na 8.30. Przynoszą ze sobą legitymację szkolną, długopisy z czarnym wkładem. Nie wnoszą do sal telefonów komórkowych. Obowiązuje strój galowy.


Sukcesy chóru i solistów na X Festiwalu Kultury w Chodowie.

Opublikowano: 22.05.2022

Nasi uczniowie wzięli udział w X Festiwalu Kultury w Chodowie. Uczestniczyliśmy w dniu MUZYKI. Chór Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Skórcu w składzie:  Bareja Iga, Grochowski Damian, Karczewska Nikola, Koć Łucja , Krasnodębska Natalia, Kubaś Ewa, Polkowska Maja, Sawko Lena, Strymer Gabriela, Świerczewska Zofia, Turek Liliana, Wereda Alicja, Zielińska Katarzyna, Zielińska Malwina, zajął II miejsce w kategorii klas IV- VI. Solistki Łucja Kiełczykowska oraz Alicja Domańska zostały wyróżnione w swoich kategoriach. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Gratulacje dla pań: Iwony Dąbrowskiej i Anny Iwanek.

 


Mam Talent- 01.06.2022 r.

Opublikowano: 20.05.2022


Muzyczny sukces koła misyjnego

Opublikowano: 19.05.2022

     Ciszymy się , że w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mój Szkolny Kolega z Misji dzieci z naszego koła misyjnego zajęły III miejsce w kategorii muzycznej klas IV – VI. Tematem konkursu w tym roku było Misyjne braterstwo – „Fratelli tutti” i takie było przesłanie autorskiego utworu, który podczas spotkań koła nasi uczniowie napisali, zaśpiewali i nagrali na potrzeby konkursu. W dniu 18 maja koło misyjne w niemalże pełnym składzie pojechało na galę finałową do Centrum Misji Afrykańskich do Borzęcina k. Warszawy, by tam wraz z innymi laureatami świętować i modlić się w intencji misji. Podczas uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. bpa Jana Piotrowskiego przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji nasi uczniowie byli odpowiedzialni za liturgiczną i muzyczną oprawę. Po wręczeniu dyplomów i nagród oraz świętowaniu przy smacznym stole uczestniczyli również w misyjnej animacji na temat Afryki.


Powiatowe zawody w lekkiej atletyce

Opublikowano: 18.05.2022


Sukcesy w czwórbóju lekkoatletycznym dziewcząt

Opublikowano: 17.05.2022


Eliminacje gminne 38. Konkursu Recytatorskiego dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.

Opublikowano: 17.05.2022

Komisja konkursowa w składzie: Olga Gajo, Arkadiusz Dołęga, MonikaZielińska,  Sławomir Batok przeprowadziła eliminacje gminne 38. Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury  w Siedlcach i Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”. Eliminacje odbyły się w dniu 16 maja 2022 r. w  ZS-P w Skórcu. Przy ocenie recytatorów  komisja wzięła pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Organizatorem konkursu gminnego była p. Olga Gajo – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu. Do eliminacji powiatowych z naszej szkoły zostali zakwalifikowani uczniowie:

Klasy I – III

1. Kacper Pawlak

3. Łucja Myrcha

Klasy IV – VI

3. Piotr Chęciński

Klasy VII – VIII

3. Maria Świderska

Gratulujemy uczniom i  paniom, które przygotowały laureatów: Urszuli Sitarz, Marzenie Wiśniewskiej, Dorocie Barej-Woźniak.

 


Szkolny konkurs na album o życiu i twórczości Marii Konopnickiej

Opublikowano: 16.05.2022

W dniach 20.04-06.05.2022 r. nauczyciele języka polskiego zorganizowali Szkolny konkurs na album o życiu i twórczości Marii Konopnickiej. Celem konkursu było upamiętnienie 180. rocznicy urodzin M. Konopnickiej w ramach obchodów 2022 r. jako roku, którego poetka jest patronką. Celem było także zainteresowanie dzieci życiem i twórczością M. Konopnickiej, rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci oraz popularyzację literatury. Komisja w składzie: Beata Janowska, Dorota Barej-Woźniak, Edyta Surowiec podczas obrad uwzględniła merytoryczną zawartość pracy, pomysłowość, estetykę wykonania oraz wkład pracy. Laureaci konkursu: W kategorii klas IV: I.miejsce- Jakub Żyła z kl. IV b, II m. – Alicja Wereda z kl. IV a, III m. – Damian Grochowski z kl. IV a, Milena Bogucka z kl. IV a. W kategorii klas V: I miejsce-Maja Kruk z kl. Vb, II m.- Gabriela Osińska z kl. Vb, III m.- Emilia Osińska z kl. Vb. W kategorii klas VI: I miejsce-Jajub Bulik z kl. VIb, II m. – Nikola Strymer z kl. VI b, III m. – Julita Cabaj z kl. VI b. W kategorii klas VII: I miejsce-Natalia Wysokińska z kl. VII b, II m. – Michalina Żelichowska z kl. VIIa, III m. – Aleksandra Adamiak z kl. VII a. W kategorii klas VIII: I miejsce-Alicja Surowiec z kl. VIIIa, II m. – Wiktoria Olszewska z kl. VIIIa, III m. – Zuzanna Banasiewicz z kl. VIIIa.

 


Świadczenia z pomocy socjalnej

Opublikowano: 16.05.2022

Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Skórcu  informuje, że  pracownicy  i emeryci  ubiegający  się   o przyznanie świadczeń  z pomocy socjalnej w związku z dofinansowaniem wypoczynku letniego zorganizowanego we własnym zakresie w terminie od…. do….( 2 tygodnie)  proszeni są  o dostarczenie  wymaganej dokumentacji do 03.06. 2022 r. 


Szkolny Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego

Opublikowano: 14.05.2022

 13 maja odbył się w naszej szkole Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego. Szkolni artyści przygotowali interpretację wybranego wiersza oraz fragmentu powieści, pamiętając, by prezentacja nie przekroczyła 5 minut. W kategorii uczniów klas IV-VI laureatami zostali: 1. miejsce- Piotr Chęciński z kl. VI b 2. miejsce – Liliana Turek z kl. IV b 3. miejsce – Julita Cabaj z kl. VI a W kategorii uczniów klas VII – VIII 1. miejsce zajęła Maria Świderska z kl. VII b. Wszystkim uczestnikom gratulujemy występów, a zwycięzcom życzymy sukcesów w kolejnym etapie tego konkursu. Występy uczestników oceniali: S. Batok, E. Surowiec, B.Janowska, D.Barej – Woźniak.


KOLEJNE SUKCESY NASZYCH SOLISTEK

Opublikowano: 13.05.2022

Z radością przedstawiamy kolejne sukcesy naszych solistek w I Powiatowym Festiwalu Piosenki Europejskiej Euro Talent Show, który odbył się 11 maja pod honorowym patronatem Wójta Gminy Skórzec p. Jerzego Długosza. W kategorii klasy IV-VI I miejsce zdobyła Łucja Kielczykowska (IVA), a wyróżnienie Łucja Koć (IVB). Również wyróżnienie zdobyła Alicja Domańska (VIIB) w kategorii klasy VII-VIII. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Finalistki wystąpią 5 czerwca 2022 r. podczas obchodów Dni Gminy Skórzec.


Wycieczka klas trzecich do Bałtowa

Opublikowano: 10.05.2022

6 maja b.r. uczniowie klas trzecich pod opieką wychowawców: p. M.Wiśniewskiej, p. U.Sitarz, p. M.Kluczek i p.A.Kurosad uczestniczyli w wycieczce do Jura Parku w Bałtowie. Dzieci wzięły udział w licznych atrakcjach takich jak: wyprawa Safari, kino 5 D, Oceanarium, Sabatówka, Park Rozrywki, Zamki w miniaturach. Idąc ścieżką dydaktyczną pod kierunkiem przewodnika miały okazję obejrzeć blisko sto modeli dinozaurów naturalnej wielkości i dowiedzieć się o ich życiu. Warto dodać, że na terenie parku odkryto tropy dinozaurów i odkrycie to stało się inspiracją do powstania pierwszego w Polsce Parku Jurajskiego. Dzień spędzony w Jura Parku dostarczył dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń.

 


II Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej

Opublikowano: 10.05.2022

Program

Regulamin

Karta uczestnika

RODO


SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ZUCH

Opublikowano: 6.05.2022

W semestralnej edycji ogólnopolskiego konkursu ZUCH 2022 uczniowie naszej szkoły osiągnęli wysokie wyniki. Tytuł i dyplom Laureata otrzymali: 1. Przemysław Pawlak z klasy Ib za zajęcie IX miejsca w Polsce, 2. Jakub Sadło z klasy Ia za zajęcie XIII miejsca w Polsce. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy odwagi w podejmowaniu wyzwań, sprawdzaniu się i życzymy dalszych sukcesów.

 


231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Opublikowano: 4.05.2022

231 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Według historyka prof. Henryka Samsonowicza, Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Jego zdaniem, Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 1918 r. i 4 czerwca 1989 r. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

 

 


Święto Konstytucji 3 Maja

Opublikowano: 29.04.2022

Uczniowie klasy 3 b i 3 c chcąc uczcić Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja przedstawili z tej okazji krótką inscenizację. Program opracowały Panie: Urszula Sitarz, Martyna Kluczek i Aleksandra Kurosad.


Opieka nad grobami bohaterów wojennych

Opublikowano: 29.04.2022

Nauczyciele z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu zawsze przed świętami majowymi pamiętają o posprzątaniu grobów żołnierzy na lokalnym cmentarzu, którymi opiekują się od lat.


Dzień Ziemi

Opublikowano: 26.04.2022

 22 kwietnia uczniowie klas drugich obchodzili Światowy Dzień Ziemi. Głównym celem tego dnia było motywowanie innych do dbania o naszą planetę i pokazanie, że nawet najmniejsze zmiany w życiu codziennym, mogą pozytywnie wpłynąć na poprawę stanu naszego środowiska. Uczniowie wykonali plakaty promujące dbanie o naszą planetę. Prace zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.


38. Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego

Opublikowano: 26.04.2022

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Konkursie Recytatorskim im. Kornela Makuszyńskiego.
Eliminacje gminne w gminie Skórzec organizuje Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu.

REGULAMIN
• Uczestnicy prezentują się w jednej z trzech grup wiekowych:
uczniowie klas I – III szkół podstawowych
uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych
• Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.
• Komisje Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
• Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Konkursowa.
• Nagrody w poszczególnych etapach konkursu fundują ich Organizatorzy.

Konkurs przebiega w 4 etapach:
👉ELIMINACJE SZKOLNE – do 9 maja 2022 r. na terenie szkoły. Szkoła typuje trzech uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych lub miejskich. Po eliminacjach szkolnych należy skontaktować się z Gminną Biblioteką Publiczną w Skórcu, która wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Skórcu wyznaczą termin następnego etapu.
👉ELIMINACJE GMINNE do 16 maja 2022 r.
Komisja Konkursowa typuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych.
👉ELIMINACJE POWIATOWE – odbędą się w dniach 30 i 31 maja 2022 r. od godziny 10:00 w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
30 maja (poniedzialek) – wystąpią uczniowie klas I – III (I grupa wiekowa od godz. 10:00),
31maja (wtorek) – wystąpią uczniowie klas IV – VI (II grupa wiekowa od godz. 10:00)
i klas VII – VIII (III grupa wiekowa od godz. 12:00)
👉FINAŁ – 10 czerwca 2022 r., godz. 9.00 – Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6.

• W celu zgłoszenia do finału laureatów eliminacji powiatowych należy wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej mok.siedlce.pl – w zakładce Konkurs Recytatorski im.
K. Makuszyńskiego oraz załączyć wymagane zgody.

REGULAMIN ORAZ KARTA ZGŁOSZEŃ DOSTĘPNE NA STRONIE
https://mok.siedlce.pl/…/Konkurs-recytatorski-im-Kornela-Ma….

Eliminacje powiatowe:
http://www.reymontowka.art.pl/

Informacji udzielają:
– Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu
(Olga Gajo, e-mail: biblskor@op.pl, tel. 25 308 11 82),
– Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu
(Arkadiusz Dołęga, e-mail: gokskorzec@skorzec.eu),
– Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
(Małgorzata Czeredys-Bryńczak, tel. 25 794 31 01,
e-mail: makuszynski21@gmail.com)


Eliminacje powiatowe XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Opublikowano: 25.04.2022

W dniu 21.04.2022 r. w Szkole Podstawowej w Zbuczynie odbyły się eliminacje powiatowe XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W zmaganiach uczestniczyli uczniowie ze szkół siedleckich oraz powiatu siedleckiego w dwóch kategoriach wiekowych: w I uczniowie klas 4 – 5 oraz II uczniowie klas 6 – 8. Nasza szkoła do turnieju wystawiła reprezentację w dwóch kategoriach wiekowych w składach: Karolina Dąbrowska, Katarzyna Kruk, Piotr Mikołajczuk, Filip Trojanowski wszyscy z klasy 5a (I kat.) oraz Emilia Niedziałek, Julita Cabaj, Woźniak Szymon wszyscy z klasy 6a (II kat.). Obie drużyny zajęły wysokie 5 miejsca w swojej kategorii. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Relacje z turnieju:

http://podlasie24.pl/powiat-siedlecki/region/szkolne-zespoly-rywalizowaly-w-zbuczynie-w-turnieju-bezpieczenstwa-w-ruchu-drogowym-34d53.html

https://zbuczynjp2.edupage.org/news/#


Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Opublikowano: 25.04.2022

W związku z obchodami Światowego Dnia Książki nauczyciele języka polskiego zorganizowali dla uczniów naszej szkoły kilka kwietniowych konkursów. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazali się niezwykłą kreatywnością! W dniach 11-22.04. odbył się konkurs na reklamę kierowany do uczniów klas VII – VIII pod hasłem „Dobra lektura nie jest nudna”. Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Alicja Surowiec z kl. VIII a, Wiktoria Olszewska z kl. VIII a, II miejsce – Adrian Grochowski z kl. VIII a, Zuzanna Banasiewicz z kl. VIII a, III miejsce – Julia Trojanowska z kl. VII b, Klaudia Zaucha z kl. VIII a. Wyróżnienia – Marta Bareja z kl. VIIa, Karolina Pielasa z kl. VIII a, Joanna Piskorz z kl. VIII a, Kuba Mucha z kl. VIII a, Lena Olszewska z kl. VIII a. Natomiast uczniowie klas IV – VI mogli wziąć udział w konkursie na ilustrację do ulubionej książki pod hasłem „Daj się ponieść wyobraźni”, który odbywał się w dniach 20 – 22.04. Oto laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach. W kategorii klas IV: I miejsce – Olaf Cabaj z kl. IV a II miejsce – Milena Bogucka z kl. IV a, III miejsce – Damian Grochowski z kl. IV a Wyróżnienie – Antoni Filipiak z kl. IVa. W kategorii klas V: I miejsce – Karolina Dąbrowska z kl. Va, II miejsce – Gabriela Osińska z kl. Vb, III miejsce – Lena Krzyzinska z kl. Vb, Wyróżnienie – Julian Niedziałek z kl. Vb. W kategorii klas VI: I miejsce – Julia Adamiak z kl. VI b, II miejsce – Amelia Woźniak z klasy VI b, III miejsce – Lena Głuchowska z kl. VI a, Nikola Strymer z kl. VI b. W dniach 20 – 22.04. odbył się także konkurs na „Oryginalną zakładkę do książki” adresowany do uczniów klas IV i V. Laureaci w kategorii klas IV: I miejsce – Maja Piłkowana z kl. IV b, II miejsce – Piotr Kosiarek z kl. IV b, III miejsce – Damian Grochowski z kl. IV a. Laureaci w kategorii klas V: I miejsce – Emilia Kruk z kl. V b, II miejsce – Gabriela Osińska z kl. V b, III miejsce – Mają Kruk z kl. V b. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy! Organizatorzy: Beata Janowska, Dorota Barej-Woźniak, Edyta Surowiec.

 


Konkurs ,,Magia naszej małej wielkiej ojczyzny"

Opublikowano: 24.04.2022

Podróżujemy po naszym kraju, odwiedzając miejsca, które lubimy, cenimy i polecamy jako warte zobaczenia i poznania. Nasz piękna ojczyzna stwarza wręcz nieograniczone możliwości do zwiedzania, zachwycania się pięknem morza, czarem jezior czy niepowtarzalnym urokiem gór. Wciąż chcemy odkrywać ciekawe miejsca, obiekty, które gwarantują przeżycia wielu niezapomnianych doznań. W tym zaspokajaniu naszej ciekawości świata zapominamy często o niepowtarzalności miejsca, w którym żyjemy, miejsca, o którym nie pamiętamy, że jest urocze i najcudowniejsze, bo nasze własne. Z tego powodu postanowiliśmy zorganizować konkurs pod hasłem Magia naszej małej wielkiej ojczyzny, by jednym przypomnieć, a innym zwrócić uwagę na walory i wyjątkowość gminy, która jest ich miejscem na Ziemi. Pragniemy odczarować piękno najbliższego otoczenia.  Gorąco zachęcamy uczniów klas IV-VIII do udziału w tym konkursie i odkrywania czaru Gminy Skórzec.

REGULAMIN KONKURSU


Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile 2022

Opublikowano: 24.04.2022


Międzynarodowy Dzień Ziemi

Opublikowano: 22.04.2022

W klasach Ia i Ib 22 kwietnia dzieci z klas Ia i Ib obchodziły Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji założyły zielone ubrania, na znak tego, że wszyscy chcemy, aby nasza planeta była czysta i zielona. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach o tematyce proekologicznej, których głównym celem było uświadomienie dzieciom, że należy dbać o środowisko zaczynając od swojego domu i najbliższego otoczenia, gdyż to właśnie małe kroki są początkiem dużych zmian. Co więc możemy zrobić?: 1. Segregować śmieci, bo mogą być poddane recyklingowi 2. Zrezygnować z plastikowych toreb na rzecz toreb wielokrotnego użytku 3. Odstawić auto, wykorzystać transport publiczny lub rower 4. Ograniczyć spożywanie mięsa, jeść więcej warzyw i owoców 5. Oszczędzać energię elektryczną 6 Sprzątać po sobie i namawiać do tego innych 7.Oszczędzać wodę 8. Kupować odpowiedzialnie, aby nie marnować jedzenia i nie posiadać zbyt dużo rzeczy 9. Wybierać towary wielokrotnego użytku 10. Szanować naturę, dbać o zieleń.

 


Konkurs ,,ŻYWY OBRAZ"

Opublikowano: 20.04.2022

I i II miejsca w gminnym konkursie „ŻYWY OBRAZ” Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa w Drali-Dąbrowiźnie. Uczeń Filip Radzikowski z klasy 8b zajął I miejce a Nikola Strymer z klasy 6 b II miejsce. Aleksandra Chraniuk z klasy 2b otrzymała wyróżnienie. Wielkie Gratulacje.


Powiatowe Igrzyska w mini siatkówce chłopców i dziewcząt

Opublikowano: 14.04.2022

Komunikat z zawodów..W dniu 13.04.2022 w ZSP w Skórcu odbyły się Powiatowe Igrzyska w mini siatkówce chłopców i dziewcząt.Ogółem startowało po 7 zespołów. Po eliminacjach grupowych nasi uczniowie grali w finale odnosząc zwycięstwo zarówno w kategorii chłoców jak i dziewczat.


Opublikowano: 14.04.2022


Katyń... ocalić od zapomnienia

Opublikowano: 12.04.2022

Dzieci i młodzież z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, uczestniczą w programie edukacyjnym „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Z okazji trzynastej edycji tego projektu, 12.04.2022 r., odbyła się  uroczystość upamiętnienia polskich patriotów zamordowanych przez NKWD w 1940 r. Dąb posadzony w 2010 r. na terenie Gimnazjum w Skórcu uwiecznia postać aspiranta policji państwowej, Aleksandra Bareję, urodzonego w Skórcu, zamordowanego w Twerze, a pochowanego na cmentarzu w Miednoje.  Do grona wyjątkowych gości i współtwórców spotkania należy zaliczyć członków Stowarzyszenia Siedleckie Rodziny Katyńskie z jego przewodniczącym, Romanem Bareją, wnukiem Aleksandra Barei. Plac obok szkoły stał się symbolicznym miejscem  pamięci ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa, Kozielska, Miednoje i innych ośrodków kaźni Polaków na Wschodzie. Uroczystość przygotowały panie: Agnieszka Redosz i Dorota Barej-Woźniak z klasą VIIa  i VII b.  Oprawa muzyczna uroczystości : pani Anna Iwanek i pani Iwona Dąbrowska. 

Galeria zdjęć


Dbamy o nasze zdrowie

Opublikowano: 9.04.2022

W klasie drugiej przeprowadzony został cykl zajęć na temat zdrowego odżywiania. Uczniowie zapoznali się z piramidą zdrowego żywienia. Poznali najważniejsze składniki pokarmowe oraz rozmawiali  o podstawach higieny spożywania posiłku. Przeprowadzona została degustacja owoców krajowych i egzotycznych. Uczniowie przygotowali pyszne szaszłyki owocowe.           Osoby odpowiedzialne: Elżbieta Karwowska i Katarzyna Pióro


KLASY IA i IB NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU

Opublikowano: 8.04.2022

 W związku ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu dzieci z klas IA i IB ubrały się na niebiesko, Tym samym okazały solidarność z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczniowie stworzyli gazetkę ścienną oraz prace plastyczne. Wzięli również udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych związanych z tematyką wydarzenia. Celem akcji było rozpowszechnianie wiedzy oraz budowanie tolerancji wobec osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


Dzień Świadomości Autyzmu

Opublikowano: 5.04.2022

2 kwietnia obchodzony jest Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na znak solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami, budynki na całym świecie są podświetlane na niebiesko. W Polsce będą to: Pałac Kultury i Nauki, katowicki Spodek, most Śląsko – Dąbrowski i wiele innych miejsc. Prowadzona jest również kampania „Polska na niebiesko”, której celem jest uświadomienie, że z autyzmu się nie wyrasta – jest to zaburzenie, które będzie towarzyszyć tym osobom przez całe życie. 01 kwietnia nasza szkoła również włączyła się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Z tej okazji uczniowie: Aleksandra Adamiak, Kinga Karczewska oraz Lena Głuchowska zaprezentowały słuchowisko, powstała dekoracja oraz plakaty zawierające informacje na temat objawów tego schorzenia. Plakaty na stałe zawisną w naszej szkole, by każdego dnia nasi podopieczni pamiętali, że wśród nas są osoby dotknięte autyzmem, starali się je zrozumieć i zaakceptować. Zachowując solidarność z osobami mającymi autyzm, nasza szkoła przyłączyła się do kampanii „Zaświeć się na niebiesko” poprzez gest wypuszczenia w niebo balonów. Przypominamy o trwającym konkursie plastycznym „Pomaluj swój świat na niebiesko”, do udziału w którym gorąco zachęcamy. Prace należy składać do 8 kwietnia.

 


Nauka programowania w kl. IIB z klockami "Korbo Edu"- wspaniała zabawa!"

Opublikowano: 30.03.2022

Klocki Korbo EDU to uniwersalny zestaw dający wiele możliwości. Instrukcja podpowiada jak zbudować ruchomy wiatrak, wodospad czy drzewko świąteczne i nie tylko. Duża ilość kolorowych elementów pobudza dziecięcą wyobraźnię i kreatywność. 6 zestawów klocków zostało zakupionych w ramach  programu ,,Laboratorium Przyszłości”. Klocki Korbo dają uczniom niesamowitą możliwość konstruowania „maszyn”, które faktycznie się ruszają. Dzięki tym klockom to… co było tylko w wyobraźni nabrało realnych kształtów. Dzieci mają dar wymyślania rozwiązań na które my, dorośli byśmy nawet nie wpadli. Budowanie z klockami Korbo, to nowy wymiar konstruowania, zabawy i nauki w jednym.  Klocki Korbo doskonale nadają się także do zajęć z elementami kodowania.


REGULAMIN KONKURSU NA „STROIK WIELKANOCNY”

Opublikowano: 30.03.2022


Światowy Dzień Czytania Tolkiena

Opublikowano: 29.03.2022

25 marca to światowy Dzień Czytania Tolkiena. Młodzież z naszej szkoły już wcześniej pochylił się nad twórczością tego znakomitego pisarza. Uczniowie z klas szóstych przystąpili do szkolnego konkursu pod hasłem „Przepisujemy Tolkiena”. 29 osób kaligrafowało wybrany fragment powieści pt. „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Zwycięzcami konkursu zostali: I. miejsce – Julia Brodzik kl. VI b II. miejsce – Lena Błaszkiewicz kl. VI b, Jakub Bulik kl. VI b III. miejsce – Julita Cabaj kl. VI a, Julia Adamiak kl. VI b. Natomiast młodzież z kl. VII b przyłączyłavsię do akcji przepisywania utworów Tolkiena organizowanej przez jedną z warszawskich bibliotek. Ponadto uczniowie wykonali „Magiczne pudełka”, w których umieścili przedmioty związane z tą powieścią. Wszyscy wykazali się niezwykłą kreatywnością. Brawo!

 


LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH W PIERWSZEJ REKRUTACJI

Opublikowano: 24.03.2022

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH W PIERWSZEJ REKRUTACJI DO GRUP PRZEDSZKOLNYCH, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  I KLASY PIERWSZEJ DOSTĘPNE SĄ W SZKOLE. PROSIMY RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH  DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  O WYPEŁNIENIE DEKLARACJI POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA I PRZEKAZANIA DO SEKRETARIATU SZKOŁY W TERMINIE DO DNIA 31 MARCA 2022 R.
DEKLARACJA 


Older Entries »