DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Dnia 26 kwietnia uczniowie klas III gimnazjum spotkali się z doradcami zawodowymi z  Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Siedlec (MCIZ są jednostkami OHP, których działalność ukierunkowana jest na umożliwienie młodzieży nabycia umiejętności aktywnego planowania rozwoju zawodowego). Było to drugie spotkanie naszych trzecioklasistów z pracownikami MCIZ. Uczniowie w czasie tych spotkań, poznali swoje predyspozycje zawodowe, mocne i słabe strony, otrzymali rzetelną informację edukacyjno- zawodową, poznali ofertę szkół ponadgimnazjalnych w regionie. Otrzymali także informacje o możliwych ścieżkach kształcenia i aktualnym rynku pracy.

Spotkanie zorganizowała p. Urszula Napiórkowska- pedagog szkolny.