DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

zamówienia publiczne

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Indentyfikator na miniportalu  – a5f4503b-eaeb-4e58-bbf6-b19fb3e4bc39
 3. SWZ
 4. Upoważnienie  -dyrektor
 5. Upoważnienie – księgowa
 6. Załącznik nr 1 asortyment ilościowo- cenowy
 7. Załacznik_nr 2_pełnomocnictwo_SWZ_żywność
 8. Załącznik nr 3 – oferta
 9. Załącznik nr 4 oświadczenie SWZ żywność
 10. Załącznik nr 5 wzór umowy
 11. Załącznik nr 6 zobowiązanie podmiotu trzeciego
 12. Załącznik nr 7 oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby
 13. zzałącznik nr 8 Klauzula informacyjna
 14. Informacja o skrzynce ePuaP
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Indentyfikator na miniportalu
 3. SWZ
 4. Upoważnienie  -dyrektor
 5. Upoważnienie – księgowa
 6. Załącznik nr 1 asortyment ilościowo- cenowy
 7. Załacznik_nr 2_pełnomocnictwo_SWZ_żywność
 8. Załącznik nr 3 – oferta
 9. Załącznik nr 4 oświadczenie SWZ żywność
 10. Załącznik nr 5 wzór umowy
 11. Załącznik nr 6 zobowiązanie podmiotu trzeciego
 12. Załącznik nr 7 oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby
 13. zzałącznik nr 8 Klauzula informacyjna
 14. Informacja o skrzynce ePuaP
 15. Informacja o unieważnieniu postępowania
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Indentyfikator na miniportalu
 3. SWZ
 4. Upoważnienie  -dyrektor
 5. Upoważnienie – księgowa
 6. Załącznik nr 1 asortyment ilościowo- cenowy
 7. Załacznik_nr 2_pełnomocnictwo_SWZ_żywnośc
 8. Załącznik nr 3 – oferta
 9. Załącznik nr 4 oświadczenie SWZ żywność
 10. Załącznik nr 5 wzór umowy
 11. Załącznik nr 6 zobowiązanie podmiotu trzeciego
 12. Załącznik nr 7 oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby
 13. załącznik nr 8 Klauzula informacyjna
 14. Informacja o skrzynce ePuaP
 15. Unieważnienie postępowania
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Indentyfikator na miniportalu
 3. SWZ
 4. załącznik nr 1 asortyment ilościowo- cenowy
 5. załacznik_nr 2 pełnomocnictwo SWZ żywność
 6. Załącznik nr 3 – oferta
 7. załącznik nr 4 oświadczenie SWZ żywność
 8. Załącznik nr 5 wzór umowy
 9. Upoważnienie dyrektora
 10. Upoważnienie księgowa
 11. Załącznik nr 6 zobowiązanie podmiotu trzeciego
 12. Załącznik nr 7 oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby
 13. Załącznik nr 8 Klauzula informacyjna
 14. Informacja z otwarcia ofert
 15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 1. Zaproszenie do składania oferty żywność Skórzec 2020 II-3
 2. SIWZ żywność 2021 ZSP Skórzec

    3. Informacja z otwarcia ofert 29.12.2020

   4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 30.12.2020

 1. Zaproszenie do składania oferty
 2. SIWZ środki czystości

    3.Informacja z otwarcia ofert

    4. Informacja o wyborze oferty