DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

zamówienia publiczne

  1. Zaproszenie do składania oferty żywność Skórzec 2020 II-3
  2. SIWZ żywność 2021 ZSP Skórzec

    3. Informacja z otwarcia ofert 29.12.2020

   4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 30.12.2020

  1. Zaproszenie do składania oferty
  2. SIWZ środki czystości

    3.Informacja z otwarcia ofert

    4. Informacja o wyborze oferty

  1. Zaproszenie do składania oferty żywność Skórzec 2020 II-3
  2. SIWZ żywność 2021 ZSP Skórzec

    3. Informacja o otwarciu ofert

    4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

    5. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania